Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Time Quotas

Guardian3 Time Quotas

Flexibel och delegerat ansvar

Time Quotas i Guardian3  

Ni kanske tycker att det skall vara tillåtet att leta efter t.ex. en resa på Internet, men max 30 minuter/dag. 
Nu har ni fått ett redskap för detta.

Nu kan ni ge era användare en valbar tid för surfande med minskade begränsningar som får användas under valfri tid på dygnet.

Time Quotas gör så att ni kan tillåta användaren viss frihet under en begränsad tid, utan att ni har släppt kontrollen.
Där ni normalt skulle hitta åtgärder som ”Block”, ”Allow” och ”Softblock”, har ni nu en ny: ”Limit to Quota”.


En policy som har kvot-funktion kommer att ge användarna tillträde endast för en viss tidsperiod varje dag - en timme om dagen, till exempel. 
Detta gör att användarna kan göra sin surfning när som helst under hela dagen, detta stödjer skiftarbetare samt de med flexibla arbetstider.
Användarnas kvot-tid definieras av "Quota" policy-objekt, vilket är regelbaserat, så att ni kan använda olika kvoter till enskilda användare eller autenticerade grupper.
 

Kvot-tiden initieras av slutanvändaren - så att de vet när de börjar sin surfning. Användaren påminns också t.ex. var 10:e minut (som standard, detta är konfigurerbart) för att se om de vill fortsätta att använda sin tilldelning av tid.