Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Lastbalansering

Lastbalansering endast för UTM


Nyheter‎ > ‎Smoothwall: Lastbalansering


Link Load Balancing (LLB) 


Link Load Balancing (LLB) är till för att öka tillgänglig bandbredd, maximera genomströmningen och lägga till redundans.

Link Load Balancing (LLB) ger er möjlighet att på ett intelligent använda flera Internet anslutningar automatiskt och se till att era resurser används på ett effektivt sätt.

När ni har installerat (Update 90), hittar ni de nya funktionerna i UTM-gränssnittet i Networking> Link & Load Balancing. 
För ytterligare information om konfigurering, se den uppdaterade UTM Administration Guide.

Ni hittar de nya funktionerna efter update 90.


Lastbalansering

Kontakt Testlicens