Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: DNS Proxy

DNS Proxy för UTM och SWG 


Nyheter‎ > ‎Smoothwall: DNS Proxy


DNS Proxy Cache


Med DNS proxy funktion i Smoothwall kan ni ange "villkorlig vidarebefordran" regler, så att ni kan ange olika DNS-servrar för olika domäner. 

Till exempel: om ni använder ett Smoothwall system för mulitple Active Directory-domäner, kan ni vidarebefordra DNS-förfrågningar för varje domän till lämpliga DNS-servrar.


Dessutom hjälper DNS caching snabba upp svar från långsamma eller avlägsna DNS-servrar.

Guardian använder asynkron DNS (Asynchronous DNS) vilket innebär att flera DNS-frågor kan göras till DNS-serven samtidigt.


Det fungerar också att ange fasta namnuppslag (Static DNS hosts).


DNS Proxy
Kontakt Testlicens