Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Nya funktioner Kenilworth

Smoothwall Kenilworth uppdateringen


https://uk.smoothwall.com/kenilworth-product-release/


Kenilworth uppdateringen ger förbättringar av två viktiga områden av produkten: Autentisering av användare och grupper samt Smoothwall Safeguarding rapporterna.

  • Kenilworth lanserar IDex identitetsindexering, vilket ger en enklare och mer skalbar mekanism för att identifiera användare
  • Google inloggning kan läggs till användarens inloggningssida
  • De populära Smoothwall Safeguarding rapporterna är uppdaterade 

Video med den nya funktionerna i Smoothwall Kenilworth.


Kenilworth lanserar IDex identitetsindexering, vilket ger en enklare och mer skalbar mekanism. 


IDex

Individuell användaridentifiering börjar bli obligatorisk. IDex har byggts med dessa behov i åtanke - det möjliggör tillförlitlig användaridentifiering oavsett domänkontrollantens infrastruktur.

IDex är klar direkt efter installationen, IDex är inte beroende av en anslutning till domänkontrollanter, systemet lär sig vart efter som användarna loggar in. 

Denna snabba implementering gör den idealisk för alla storlekar av installation och lättskalning. 

IDex är utformat för att möta det växande behovet av individuell användaridentifiering.


Introduktion till Smoothwalls nya funktion, ID Indexing System, som ger ett sätt att på ett tillförlitligt sätt identifiera redan autentiserade användare i ett brett spektrum av Active Directory-domännätverk på bredare område, där länk och hastighet inte kan garanteras. 

ID IndexeringenSystem består av:

IDex Directory

IDex Directory är hjärtat i IDex-lösningen. Denna databas körs i Smoothwall-installationen. 

IDex Directory registrerar användarnamnet, grupper, IP-adress och tidsstämpel för en användare och integreras med Smoothwall-tjänster som kräver identitetsinformation, till exempel Guardian och Firewall. 

Den replikerar data över noder så att alla servrar har tillgång till nuvarande IDex-data och kan tillämpa åtgärder innan en klient först ansluter.

IDex Client

IDex-klienten är en applikation som körs på en arbetsstation som en tjänst, vidarebefordrar det inloggade användarens användarnamn, grupper och webbtrafik till Smoothwall. 

IDex Client frågar arbetsstationen om vem som är inloggad i enheten vid varje tillfälle och är inte beroende av en anslutning till domänkontrollanter för att identifiera användare. 

Den kan enkelt distribueras och konfigureras via Active Directory Group Policy, och är transparent för slutanvändaren.

IDex Client finns till Windows och IOS.

IDex Agent

IDex Agent är en applikation som körs på Windows Active Directory domänkontrollanter.

Den övervakar Windows-händelser på domänkontrollanten och meddelar IDex Directory av det inloggade användarens användarnamn och IP-adress i realtid. 

Gruppinformationen replikeras dagligen, med möjlighet att manuellt utlösa replikering. 

IDex Agent kan distribueras med hjälp av Active Directory Group Policy.


Via denna länk hittar ni alltid de senast klinterna för nerladdning: https://customer.smoothwall.net/download/ Google Inloggnings-knapp till användarnas inloggningssida.

Ni kan nu lägga till Google Inloggning-knappen till er SSL- eller icke-SSL-inloggningssida för Google-autentiseringsändamål. 
Använd era Google-uppgifter för enkel inloggning "single sign-on", ett klick och ni är inne!


Ni aktiverar funktionen under SERVCIES-Authentication-GoogleSafeguarding förbättringar Kenilworth uppdateringen

Vi har lagt till några av de mest efterfrågade funktionerna till Safeguarding inklusive filtrering som rapporter per grupp. Den här funktionen ger möjlighet att titta på en specifik användargrupps överträdelser via användargränssnitt eller portal. 
Spara tid genom att bara visa årskurser eller klass som berör respektive användare av Safeguarding.


 

Kör Safeguarding rapporter för specifika datumintervall

Nu kan ni se överträdelser för ett specifikt anpassat datumintervall. Perfekt för fall där ni undersöker händelser som hände tidigare än senaste månaden.
https://sites.google.com/a/aies.se/aies/Nyheter/smoothwall-nya-funktioner/Safeguarding%20%20datum.png?attredirects=0

Skriv ut era Safeguarding rapporter

Skriv ut rapporter eller exportera dem som PDF för att hjälpa till med ert rapporteringsbehov. Välj att skriva ut en enskild användares överträdelser eller hela rapporten, antingen från det administrativa gränssnittet eller användarportalen.
https://sites.google.com/a/aies.se/aies/Nyheter/smoothwall-nya-funktioner/Safeguarding%20print.png?attredirects=0

Visa YouTube-videonamn i era Safeguarding rapporter

YouTube-videotitlar kommer nu att visas i Safeguarding rapporter, vilket tar bort flertalet av 11-siffror "jargon" -siffror. 
Användarna kommer att kunna bedöma information snabbare utan att behöva besöka YouTube för att identifiera den visade videon.
https://sites.google.com/a/aies.se/aies/Nyheter/smoothwall-nya-funktioner/Show%20YouTube%20Video%20Names%20in%20Safeguarding%20Reports.png?attredirects=0


Visa webbplatsens titel snarare än URL-adressen

Om möjligt kommer URL-adressen till webbplatsen att ersättas av titeln, vilket är mer meningsfullt och lättare att förstå. Denna ökade hjälper till att tolka rapporterna utan tekniskt hjälp från en systemadministratör.
https://sites.google.com/a/aies.se/aies/Nyheter/smoothwall-nya-funktioner/Display%20the%20Site%20Title%20Rather%20than%20the%20URL.png

Ökat antal e-post varningsgrupper

Ökad gräns för e-post varning från 20 till 500 grupper. Perfekt för stora Smoothwall-installationer.Safeguarding

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor och utbildningsinstitutioner med sin Internet-säkerhet

Safeguarding administratören kan enkelt skapa rapporter över användare för olika tidsperioder för att se om de har brutit mot några Safeguarding regler.

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som även kan gå till t.ex. skolsköterskan eller annan berörd personal.Ny filtreringskategori - Skype

En ny kategori som hjälper er att tillåta Skype, att fungera för användare i er organisation på ett enkelt och säkert sätt. Observera: TCP-port 33033 måste tillåtas. För fullständiga detaljer, besök vår kunskapsartikel.
Kontakt Testlicens