Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Azure AD

Smoothwall: Microsoft Azure AD


Oktober 2019

Smoothwall har släppt stöd för identifiering via Microsoft Azure AD:


Smoothwall har släppt en ny katalog tjänst, identifiering via Microsoft Azure AD till Smoothwall Firewall och Smoothwall Filter.

Ny är det möjligt att ha en AzureAD-anslutning för att kartlägga användare och grupper. 

Detta stödjer Idex klienten och 802.1x-autentiseringsmetoder, men stöder inte metoder som kräver kunskap om lösenordet (t.ex. SSL-inloggning, Proxy Auth).
Evt. stöd för lösenord kan komma i senare uppdateringar.
Kontakt Testlicens