Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Nya funktioner Inverness

Smoothwall Inverness uppdateringen


https://uk.smoothwall.com/inverness-product-release/


Inverness uppdateringen ger förbättringar av två viktiga områden av produkten: Smoothwall Safeguarding och brandväggen.

Smoothwall Safeguarding uppdateringen ökar varningsalternativ och förbättrar rapporter som hjälper er att identifiera och förstå överträdelser mycket snabbare.

Som ett resultat av kundrespons på brandvägg användbarhet, har vi en helt ny utformning av brandväggsregler och brandväggsloggen. 
Huvuddelen av den information ni behöver för att hantera er brandvägg är nu på ett enda ställe.

Video med den nya funktionerna i Smoothwall Inverness.


Safeguarding förbättrad avsikts information

Som en del av den pågående utvecklingen av Safeguarding ger Inverness förbättringar av Safeguarding avsikts information. 
Vi har fokuserat våra ansträngningar på att identifiera vad användaren avsedd att göra - inte bara vad webbläsaren visas. 
Till exempel är sökförslag och resultat nu uteslutits från rapporten. 
De nya funktionerna i Safeguarding ger en mer fokuserad rapport, som visar endast den information som behövs för fatta ett beslut att gå vidare.

Safeguarding larm

Vi har lagt till möjligheten att konfigurera aviseringar och lamr mot användargrupper. 
När ni skapar ett meddelande, kan ni nu välja från era tillgängliga användargrupper, från alla till en enskild användare.
Ni kan också ställa in att vissa larm också går till t.ex. skolsköterskan och/eller kuratorn som t.ex. kategorin självmord och droger.

Med Inverness kan ni nu ställa in omedelbara larm, som omedelbart larmar utsedda personer på alla nivåer. 
Dessa larm sänds via e-post och/eller SMS.
Safeguarding

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor och utbildningsinstitutioner med sin Internet-säkerhet

Safeguarding administratören kan enkelt skapa rapporter över användare för olika tidsperioder för att se om de har brutit mot några Safeguarding regler.

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som även kan gå till t.ex. skolsköterskan eller annan berörd personal.


Nya Brandväggs användargränssnittet

Den helt nya brandvägg användargränssnittet gör det enkelt att se alla regler, och konfigurationen som anges i vart och ett av dem. 
Vi har även skapat sektioner för att hjälpa till att organisera grupper av liknande regler som gör administrationen mycket enklare.

Vår nya pop-up funktion för att skapa och redigera regler kombinerar alla konfigurationsalternativ i ett sida, vilket minskar antalet klick. 
Ni kan skapa och använda objekt för grupper av IP-adresser eller tjänster så en regel kan tillämpas för många olika adresser och ni kan återanvända objekt senare för andra regler.Loggvisaren i brandväggen

I den förbättrade brandväggsloggen har vi försökt att visa så mycket teknisk information om anslutningen för att hitta ni snabbt skall hitta det ni letar efter.
Vi har också lagt till länkar direkt till reglerna för att underlätta underhåll av era brandväggregler.

Det finns också ett nytt logg-filter för att hjälpa er att hitta information om specifika anslutningar och felsöka trafik från en specifik IP-adress.

Kontakt Testlicens