Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Sökord

Smoothwall: Sökord


Nyheter‎ > ‎Smoothwall: Sökord Real-Time Search Terms Log Viewer

Som svar på behoven hos våra utbildningskunder har vi nu infört en ”Real-Time Search Terms Log Viewer”

Detta kommer att ge möjlighet att visa de sökord sökte av användarna i realtid, vilket möjliggör omedelbart ingripande för problematiskt beteende.

Ni hittar den nya sökord logg visaren under:

Logs and Reports > Realtime > Search Terms


I loggen kommer ni att kunna se de sökord som används, användaren, sökmotorn som används och om försöket tilläts eller blockeras.

Vi har också infört en ny rapporteringssektion som heter Sök fraser och användare ”Search Phrases and Users” så att ni kan skapa anpassade rapporter baserade på denna information.


Ni hittar den nya sökords loggen under ”Logs and Reports > Realtime > Search Terms”

Rapporter
Kontakt Testlicens