Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Nya funktioner Leeds

Smoothwall Leeds uppdateringenMars 2018

Leeds uppdateringen ger verktyg för att följa strängare dataskyddslagstiftning, t.ex. GDPR.

Andra förbättringar inkluderar stöd för TLS när ni skickar skyddande rapporter och andra varningar. 
Smoothwalls SSL-inspektion. Idex-ID-klienten har sett ett antal förbättringar, särskilt för större installationer och fler installationer.
VPN-delsystemets kompatibilitet och säkerhet har förbättrats, till exempel är det nu möjligt att ansluta ett VPN till Azure Cloud.

Nya funktioner inkluderar:

GDPR-överensstämmelses verktyg

GDPR är en fras på alla läppar - åtminstone till juni månad. 
Det finns ingen sådan sak som "GDPR-kompatibel programvara", men vi vill hjälpa er att följa de nya lagarna. 
För detta ändamål har vi lagt till funktionalitet för att stödja två nya förfrågningar: "åtkomstbegäran" och "Rätt att bli glömd".

Verktyget för åtkomstbegäran är tillgängligt i rapporteringssystemet, under rubriken "System" - det kallas "extrahera personuppgifter". (extract personal data)
Det är upp till er att lägga till alla identifierare som någon kan ha blivit kallad för (så vi föreslår deras AD-användarnamn och deras e-post ska båda anges). 
Detta hämtar sedan till en fil som ni kan överföra till en användare som har bett om sina egna uppgifter.

Resten av GDPR-verktygen stöder "rätt att bli glömd". Detta gör att ni kan radera en användares data permanent. 
Att radera data är en mycket "krävande" åtgärd- särskilt för webbfiltrering, eftersom loggarna aldrig utformades för att manipuleras. Som sådan kommer det att kräva en databasåterbyggnad (utlöses automatiskt), så det bör användas med försiktighet och helst med hjälp av en utbildad Smoothwall-tekniker. Därför finns verktygen inte i användargränssnittet, men kan nås via en säker SSH anslutning.
  • "Subject Access Request" Rapport för att extrahera all loggdata för ett visst användar-ID
  • "Right To Be Forgotten" verktyg för att anonymisera alla data för ett visst användar-ID


TLS-kryptering i SMTP-klienter, vilket möjliggör Smoothwalls varningsmeddelanden skyddas och krypteras i sin transport till er, om er mailserver stöder det
HTTPS-inspektionssida-länk, för att underlätta SSL-inspektion på BYOD-nätverk

Andra förbättringar inkluderar:

VPN-förbättringar
  • VPN stöder nu fler DH-grupper
  • IKEv2 stöds
  • Förenklad installation
Säkerhetsförbättringar - Ett antal paket har uppdaterats

IDex-förbättringar
  • Bättre stöd för ett stort antal grupper
  • Stödjer nu DHCP-övervakning för bättre noggrannhet
Kontakt Testlicens