Nyheter‎ > ‎

Smoothwall: Chromebook

Connect för Chromebooks


Nyheter‎ > ‎Smoothwall: Chromebook

Smoothwall stöder Single Sign-On autentisering för Chromebook användare

När användarna initialt loggar in på sina Chromebooks kommer samma autentiseringsuppgifter användas för att verifiera användaren med Smoothwall. 
Det finns inga inloggningsportaler och funktionen fungerar perfekt både på plats och på distans.

Chromebooks går om iPads i försäljning till den amerikanska utbildningsmarknaden - de betjänar tusentals användare i varje distrikt. 
Eftersom denna användarbas växer snabbt, kommer vi att vara här för att garantera en smärtfri, säker integration av nya enheter. 
Smoothwall  Connect för Chromebooks kan tryckas ut snabbt till alla era användare från Google Admin Konsolen.Google som en katalogtjänst - Google as a Directory Service

Google som en katalogtjänst tillåter användarautentisering och kartläggning av grupp, baserad på Google Apps-konton och gruppmedlemskap utan att behöva koppla ett Active Directory till Google.

Denna katalogtyp kan användas med Connect för Chromebook för att uppnå filtrering utan behov av ett AD eller behovet av att konfigurera Google Active Directory Sync.

Det är möjligt att länka Smoothwall grupper till Google-grupper, vilket gör att regler såsom innehållsfiltreringspolicy från Smoothwall ska tillämpas baserat på grupper. 

Synkronisering med Google katalog sker genom att klicka på en knapp i stället för via realtidskommunikation med Google varje gång en användare loggar in.

Inledningsvis är det möjligt att sätta upp en domän, stöd för underdomäner kommer senare.Om ni har ett Active Directory som synkroniseras med Google (GADS) ska ni konfigurera Smoothwall att använda Active Directory-anslutning.


Äntligen ett webbfilter för Chromebook som även autentiserar Chromebook användarna

Nu kan ni på ett säkert sätt använda chromebook i skolan och på arbetsplatser.
 
Uppdateringen skall användas tillsammans med en Google Chrome Extension. 

Tillsammans ger dessa en Single Sign On tjänst för Chromebook användaren.
Användaren verifieras sedan mot ert Active Directory.
Smoothwall Connect för Chromebooks kan snabbt skjutas ut över hela er organisation från Google Admin Consolen.

Connect för Chromebooks fungerar både när användaren är lokalt och remote.

Lösningen är utformad för att fungera tillsammans med Chromebook Management Console som används för att hantera enheterna.
Privatägda Chromebooks kan fortsätta att använda BYOD eller Global Proxy.

Ni hittar inställningen och manualen under: Services » Authentication » Chromebook


Förenklad Connect för Chromebooks

Connect för Chromebook har förbättrats för att minska antalet inställningssteg som krävs. 
Verifieringskontroller mot Googles autentiseringstjänst är nu frivilligt, och kan ställas in i Googles utvecklarkonsol . 


OBS: Google Chrome tillåter flera användare att vara inloggade i en enda Chrome enhet samtidigt. 
För att Google App integration skall fungera, behöver denna funktion vara inaktiverad. 
Mer detaljerad beskrivning av hur man gör detta, se Googles administratörskonsol, http://admin.google.com.


ChromebooksKontakt Testlicens