Smoothwall‎ > ‎

Smoothwall Classroom Manager

Smoothwall Classroom Manager


Smoothwall Classroom Manager är gjord från grunden för att hjälpa upptagna lärare att hantera dynamiska klassrum.

Smoothwall Classroom Manager ger lärarna den kontrollen de behöver för att upprätthålla en produktivt lärande miljö. 
Kräver idag Chromebook och Googles klassrum, stöd för Microsoft kommer senare.
Detta verktyg ger lärare möjlighet att enkelt själv hantera elevernas datorer under sina lektioner.


Smoothwall Classroom Manager förbättra inlärningsresultaten, då eleverna får fokus på uppgifterna.

Smoothwall Classroom Manage behöver ingen server installation lokalt, utan allt sköts vi molntjänst. 

Alla inställningar och installation sker i Google admin och i en moln portal från Smoothwall. Allt sköts via en webbläsare.


Funktioner

Återställ fokus genom att låsa skärmen

Låsa alla eller enskilda skärmar hjälper till att upprätthålla klassens fokus.


Bevis

Skärmdump kan tas och sparas lokalt för bevisningsändamål.


Öppna flik

Öppna specifika webbadress för alla studenter, så att alla fokuserar på samma innehåll.


Rastervy

Elevernas skärmar visas som miniatyrer i en enda skärm, för att läraren enkelt skall kunna skanna av vad eleverna gör.


Full sessionskontroll

Tillåter lärare att hantera sessionens tider och lägga till eller ta bort elever helt utan IT-hjälp.


Aktiva / inaktiva / stäng flikar

Övervaka flikar på nuvarande skärm och bakgrunds skärmar med förmågan att stäng flikar när det behövs.


Synkroniseras med Google Classroom

Enkel inloggning med Google ID. Fullständig Google Klassrumssynkronisering tar bort behovet av att skapa klasser i Smoothwall Classroom Manager.


Realtidsövervakning av elevdatorerna

Realtidsövervakning ger lärare omedelbar synlighet när en student går utanför vägen.


Peer-to-peer-arkitektur

Låg påverkan på ert LAN, innovativ, peer-to-peer arkitektur håller bandbredds kraven väldigt låga.

Nya funktioner - kommer ev. 2021

Hos Smoothwall är vårt mål att hålla våra kunder ett steg framåt i den utvecklande världen av digital säkerhet.

Det betyder att man aldrig får stå stilla. 

OBS! Detta projekt är försenat, då utveckling av webbfilter i olika webbläsare har fått prioriteras, så filtret fungerar när eleverna har hemundervisning pga Covid-19. 

Vi samarbetar kontinuerligt med lärare och konstruerar för att göra det bästa lösningar möjliga. 

Vi har några spännande nya funktioner som kanske kommer under 2021 för Classroom Manager.

Ta en titt nedan och kontakta oss om ni har några frågor. Vi vill gärna berätta mer.

Fokuserad inlärning

Lärare behåller full URL-kontroll på elevdatorernaDe styr antalet flikar och se till att elevernas uppmärksamhet är på specifika URL: er och bort från allt annat.

Läraren kan skapa flera olika listor som sedan används i sina klassar.                     


Chatt

Lärare till elev och elev till lärare. Kommunikationen är snabb, helt privat och utan avbrott för resten av klassen. Även handuppräckning om man behöver hjälp.


Mobil kontroll

Lärare kan kontrollera vissa delar av Smoothwall Classroom Manager direkt från en mobiltelefon

Detta frigör era lärare och låter dem gå runt och integrera helt med sin klass, utan att de behöver hålla sig bundna till sina datorer.

Bl.a. dessa funktioner kommer:

Låsknapp - Alla enheter låses omedelbart.

Distraktionsvarning - Varnar diskret läraren om en student går utanför banan....


Microsoft som katalogtjänst

Snart går det att använda Microsoft AD eller Azure AD.


Bilder från Smoothwall Classroom Manager

https://sites.google.com/a/aies.se/aies/smoothwall/classroom-manager/Mina%20klasser.png


Visar hur läraren ser sina klasser han kan välja ifrån.


Klicka på bilden för att se en större bild!https://sites.google.com/a/aies.se/aies/smoothwall/classroom-manager/Elevsk%C3%A4rmar.png


Visar hur läraren ser sina elever i rastervy


Klicka på bilden för att se en större bild!
Broschyr / Kontakta oss


Smoothwall Classroom Manager PDF

Kontakt
        Film om hur Smoothwall Classroom Manager fungerar