Smoothwall‎ > ‎

Fallstudier

Unified Threat Management


Shawn Markins, HBE Corporation
 “Före Smoothwall UTM-1000, var vi beroende av 3 separata enheter för att hantera spam, webb­filtrering, och webbaserade antivirus/sårbarhetsskanning. 
Med UTM-1000, har vi kunnat befria oss från användningen av dessa 3 enheter, och produktiviteten har blivit mycket jämn. 
Vi har inte längre 3 separata enheter som behöver startas om. Denna produkt är allt den påstår, och lite till. 
Det enda jag beklagar är att jag inte kan motivera att köpa ännu 2-3 av dem, eftersom 1 hanterar hela arbetsbelastningen.”

Nigel Crump, DSS
“UTM-1000 har visat sig vara allt vi hade förväntad oss från Smoothwall och mycket mer. 
Redan från den första installationen och konfigurationen av enheten, har det varit ett nöje att jobba med den. 
Jag är fortfarande förbluffad över den kraft och kontroll den här lilla 1U‑enheten har gett oss över inte bara vårt slutanvändar-nätverk, men nu litar vi helt på den för vårt kontorsnät, WAN‑hantering, lastbalansering och den hanterar även säkerheten för våra interna servrar samt våra publika servrar. 
UTM-1000 är en verkligt förbluffande litet kraftpaket med egenskaper som man inte kan hitta i andra liknande varianter.
Jag kan tala mig varm för den hela dagarna.
Smoothie GPL har tjänat mig väl under så många år att valet var ett lätt beslut!”

SWG-Guardian


Peterborough City Council - Mark Van-Kerro
“”Smoothwalls Guardian webb-filter har spelat en viktig roll i hur Peterborough City Council tillhandahåller Internet åt sin personal och användare av sko respektive offentligt bibliotek. 
Guardian sörjer för en välstrukturerad och effektiv filtreringslösning som ger ett förträffligt skydd mot känt och okänt webbinnehåll.”

Business Post Group Plc – Dylan Lupton
“”För Business Post, har Guardian visat sig vara en mycket tillförlitlig, billig lösning. 
Dess lätta installation och konfiguration innebär att jag kan utöka hårdvaran, varefter verksamheten växer snarare än lösningen som helhet. 
Verifieringen tillsammans med möjligheten att tillåta tillfällig åtkomst till åtkomst-begränsade sider betyder att jag kan tillhandahålla lämpliga åtkomsträttigheter, till vilken som helst av våra användare. 
Det har sparat både Internetbandbredd och tidsspill, samtidigt som slutanvändaren ges en relativt öppen men säker surfupplevelse.”

King Edward VII School – Simon Anderson
“”Guardian blockerar effektivt vad vi behöver den till, och hjälper till att hålla studenterna på rätt spår under lektionerna. 
Lärarna kan slappna av lite mer när de använder Internet vid undervisningen, eftersom de vet att studenterna kommer att vara tryggare.”


Hitta ännu flera fallstudier på 
www.smoothwall.net

Kontakt  Testlicens

Underordnade sidor (1): The Swedish Committee for Afghanistan