Smoothwall‎ > ‎Funktioner‎ > ‎

Gränssnitt - Video

Vi håller på att uppdatera informationen om Smoothwall gällande molnlösningen samt Smoothwall Classroom Manager

Smoothwall webbfilter

Smoothwall Filter Webinar

Smoothwall Classroom Manager Webinar

Smoothwall Monitor Webinar

Smoothwall Monitor finns just nu bara på Engelska samt egna ordlistor.


Läs mera om:
Gränssnittet i Smoothwall - Video filmer som visar funktioner och gränssnittet i Smoothwall

Innehållsförteckning:

Tryck på önskat innehåll ovan, för att komma till rätt avsnitt.

De olika avsnitten anges med röd text t.ex.Webbfiltret i Smoothwall 
 Kontakt TestlicensWebbfiltret i Smoothwall 

Vem - Vad - Var - När samt hur länge?


Smoothwall Webbfilter policy Who-What-Where-When 

Smoothwall Webbfilter policy, låter er snabbt konfigurera olika regler baserat på:

Vem - Who 
Vem är det som försöker nå en webbsida?

Vad - What
Vad är det för innehåll som man försöker nå?

Var - Where  
Vilken plats befinner sig användaren?

När - When
Vad är det för tidsregler som gäller? 

Åtgärd - Action 
Här väljer ni vad som skall hända när det blir en träff.

Hur länge?
Hur man sätter upp Time Quotas


Vem-Vad-Var-När


 Kontakt TestlicensWebbfiltret regler 

Skapa olika webbfilter reglerSkapa en enkel webbfilter regel - Creating a Basic Web Filtering Policy
Skapa en "Tillåt" regel - Creating an 'Allow' Web Filtering Policy

Tillåt en Blockerad webbsida - Allowing a Blocked Site
 Kontakt Testlicens
Felsökning av w
ebbfiltret 


Felsökning av webbfiltret

Policy tester

Jag har tillåtet/blockerat en webbsida, men det fungerar inte - I've allowed or blocked a site and it hasn't worked


Jag har tillåtet en webbsida, men den visas felaktigt - I've Unblocked a Site But it Looks Strange

Blockerings sidor för webbfiltret


Skapa en regel för blockerings sidor - Creating a Block Page Policy

Block sidaBrandväggsregler i Smoothwall  - Firewall rules in Smoothwall 


Brandväggs adresser och olika objekt  Firewall Address and Service Objects.  
Smoothwall gör det enklare att gruppera olika adresser och objekt till text som förklarar vad det är.
Det är enkelt att återanvända dessa objekt på många olika ställen.


Port Forward regler i Smoothwall brandväggen Port Forwards Rules 
Port forwards rules i Smoothwall används för att era interna maskiner skall kunna nås från Internet.  


Ändra utgående regler för brandväggen i Smoothwall  
Changing the Outgoing Rule in the Smoothwall Firewall.
För att ha en så hög säkerhet som möjligt i Smoothwall är det viktigt att bara tillåta godkänd trafik mot Internet.
Tänk på att många skrivare kan bli hackade, så se till att de bara kan tala med eventuell servicepartner externt.

Tillåt externa tjänster passera genom brandväggen i Smoothwall Allowing an External Service through the Smoothwall Firewall 
Används bl.a. till att låta Smoothwall hantera era e-postservrar på ett säkert sätt.

Smoothwall Access - Tjänster i SmoothwallAtt sätta upp olika regler för tillgång till olika tjänster i Smoothwall.
Används bl.a. till ICMP, DNS proxy (53), FTP proxy (2121),  FTP proxy alternative, Heartbeat admin on HTTPS (440), 
Kerberos Login (814), MobileProxy server (61001), SMTP (25), SNMP (161),  SSH-based admin (222),
Web-based admin on HTTP (81), Web-based admin on HTTPS (441) m.m. se hjälpen på sidan för mera information.

Smoothwall Access | Firewall | Smoothwall
Setting up rules for accessing various services on the Smoothwall.


Felsökning av brandväggsregler i SmoothwallFelsökning av brandväggen i Smoothwall Inklusive Log Viewer. 
Firewall Troubleshooting Including Log Viewer | Firewall | Smoothwall


KontaktTestlicensAutentisering av användare i Smoothwall 


Autentisering översikt - Authentication OverviewHantera allmänna autentiserings inställningar och funktioner - Managing general authentication settings and functions

Välja en lämplig autentiseringsmetod - Selecting an Appropriate Authentication MethodDet finns många olika autentiserings möjligheter i Smoothwall både för transparenta och icke-transparenta proxy, men vilken är det som är den vanligaste, och när de används de olika?
There are many authentication policies available for transparent and non-transparent policies in the Smoothwall, but which are the most common, and when are they used?

Autentisering med Active DirectoryStälla in Active Directory-autentisering service till er Smoothwall för användare och användargrupper.
Setting up the popular Active Directory authentication service to your Smoothwall for users and user groups.


Autentisering med IDex Directory för Microsoft’s directory serviceInformation om Smoothwall IDex Directory. En guide till IDex Identity Indexing, när ni kan välja att använda den och hur ni ställer in den


Autentisering med GoogleHur man mappar en befintligt Google autentiseringstjänst till Smoothwall.
How to map an existing Google directory authentication service to your Smoothwall.

Autentisering med BYOD - Bring your own deviceAnvända RADIUS för att tillåta användare att ansluta och autentisera sina egna trådlösa enheter till ert Smoothwall nätverk.
Using RADIUS accounting to allow users to connect and authenticate their own wireless devices to the network.

Sätt upp autentisering för Vem - Setting up Authentication Policies - "The Who"Filtrerings objekt är grundbyggstenarna för alla era webbfilter policyn. Här förklarar vi "Vem" i Smoothwall.


Web proxy i Smoothwall 


Transparent och icke transparenta web proxySmoothwall's web proxy kan konfigureras att fungera i antingen transparent eller icke-transparent läge - men vad är skillnaderna, och hur ska du välja mellan dem?
Smoothwall's web proxy service can be configured to operate in either transparent or non-transparent mode - but what are the differences, and how should you choose between them?

Proxy distributionProxy distribution krävs för icke-transparent filtrering i Smoothwall. Förstå de olika metoderna, och hur de interagerar med Smoothwall.
Proxy distribution is required for non-transparent filtering. Understanding the different methods, and how they interact with the Smoothwall


  KontaktTestlicens

Rapporter i Smoothwall 


Rapporteringssystemet i Smoothwall inklusive rapport delningEn introduktion till Smoothwall's kraftfulla rapporteringssystemet inklusive rapport delning.
An introduction to the powerful Smoothwall reporting system including report sharing.

Smoothwall Safeguarding Kontakt Testlicens
Felsökning i Smoothwall 


Ni hittar felsökning av webbfilter under webbfilter.

Enkel diagnostik Simple diagnosticsDet finns ett stort antal verktyg som finns i Smoothwall som hjälper till med enkla diagnostik. Här är en introduktion till några av de vanligaste, inklusive realtid rapporter, loggar och varningar.
There are a large number of tools available in the Smoothwall to help with simple diagnostics. An introduction to some of the most common, including realtime reports, logs and alerts.

Avancerad felsökning Advanced TroubleshootingEn guide till Smoothwall's felsökningsverktyg för att diagnostisera systemproblem.
A guide to the Smoothwall troubleshooting tools to help diagnose system problems.

Felsökning av brandväggsregler i SmoothwallFelsökning av brandväggen i Smoothwall Inklusive Log Viewer.
Firewall Troubleshooting Including Log Viewer | Firewall | Smoothwall


Bandbredds begränsning i Smoothwall 


Bandbredds begränsning - Bandwidth Optimisation

Bandbredds begränsnings modulen tittar även på layer 7, så att den kan fånga olika applikationer.


Bandbredds begränsnings och rapporter
Bandwidth management and reporting | Networking | Smoothwall

Läs mera under tiden under Bandwidth Management (QoS) tillvalsmodul
Titta gärna också på Bandbredds begränsning genom proxyn

Bandwidth Management


Kontakt  Testlicens

Installation och konfiguration av Smoothwall 


Inställningar för nätverkskorten (UTM)Hur man ställer in de olika nätverkskorten i Smoothwall
Setting up interfaces | Networking | Smoothwall

Lastballansering av flera WAN och failoverHur man sätter upp flera Internet leverantörer i Smoothwall
Link load balancing | Networking | Smoothwall

Source NAT and LLB rulesHur man använder NAT, SNAT och lastballanserings regler i Smoothwall
Source NAT and LLB rules | Networking | Smoothwall

DNS inställningarHur DNS - Domain Name System fungerar i Smoothwall
DNS | Networking | Smoothwall

DHCP inställningarDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol inställningar i Smoothwall
DHCP | Networking | SmoothwallOlika äldre informations filmer från Smoothwall Uppdateringen Kenilworth - Whats new in Kenilworth July 2017 ?
Uppdateringen Inverness - Whats new in Inverness January 2017 ?Uppdateringen Glamis - What's new in Glamis July 2016 ?Smoothwall Introduktionsvideo på Engelska:
Hur webbfiltret fungerar

 Kontakt Testlicens