Smoothwall‎ > ‎Funktioner‎ > ‎

Kerberos

Keberos autentisering
Kerberos autentisering ersätter NTLM som den rekommenderade autentiserings metoden för (AD) Active Directory eller Open Directory domäner. 


Om ni redan använder NTLM autentisering med god funktion, är det rekommenderat att ni inte ändrar era inställningar, om ni inte behöver en speciell funktion i Kerberos, som t.ex. stöd för Apple Mac. 

Icke-domän enheter fungerar inte med Kerberos. 
Var god se administratörs handboken för mer information.