Smoothwall‎ > ‎Funktioner‎ > ‎

Sökord

Sökord


Real-Time Search Terms Log Viewer
Loggen visar de sökord sökte av användarna i realtid, vilket möjliggör omedelbart ingripande för problematiskt beteende.

Ni hittar loggen under:

Logs and Reports > Realtime > Search Terms


I loggen kan ni se de sökord som används, användaren, sökmotorn som används och om försöket tilläts eller blockeras.

Vi har också infört en rapporteringssektion som heter Sök fraser och användare ”Search Phrases and Users” så att ni kan skapa anpassade rapporter baserade på denna information.

Rapporter


Kontakt  Testlicens