Smoothwall‎ > ‎

Smoothwall Filter

Smoothwall Filter - Webbfiltering


Smoothwall Filter - Webbfilter utan brandvägg 

Smoothwall Filter är en kraftfull fristående produkt.

Finns som mjukvara, hårdvara, virtuell maskin samt som molntjänst - Smoothwall Cloud Filter.

Smoothwall Filter WebinarSmoothwall startade i början av 2 000 talet i England, Smoothwall har idag (2019) vuxit till en prisbelönad, organisation som hjälper över 4 miljoner användare.

10 000 skolor och 40 % av utbildningsorganisationerna i Storbritannien litar på Smoothwall.

Smoothwall skapade redan 2002 ett innehållswebbfilter, redan 2004 gick det att ansluta Smoothwall till Microsoft AD för att sedan snabbt komma med flera autentiserings möjligheter, 2012 var det dags för Google autentisering.

2009 Införde Smoothwall HTTPS filtrering och 2019 var det dags för Två faktor autentisering (2FA) för administratörs inloggningen

Smoothwall har idag partners i mer än 60 länder runt om i världen.Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan började av 2 000 talet.

Det betyder att webbfiltret är ordentligt anpassat för den Svenska marknaden, vilket många av våra konkurrenter inte är. 

Detta betyder att Smoothwall vet om det är en Svensk nyhetssida eller om det är en svensk utbildningssidan för sexualkunskap. 

Smoothwall har också möjlighet att t.ex. blockera en sökning på vulgära Svenska ord.

Jämför gärna Smoothwall med andra produkter i en riktig Svensk miljö.


Skydda ert nätverk och era användare
En integrerad, säker och lätthanterlig miljö som ger dig full kontroll över din webb säkerhet
Med dagens webb, bestående av över en biljon sidor (och fortsätter att öka), är en intelligent innehållsanalys det enda tillförlitliga sättet att skydda er och ert nätverk. 
Smoothwall kombinerar dynamisk kontroll på innehållsfiltrering med robust webbsäkerhet samt intuitiv rapportering och hantering.   

Smoothwall fungerar för alla klienter, oavsett om det är Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Chrome OS eller Android.
Smoothwall Filter - Ett webbfilter att lita på!

Kontakt  Testlicens
Produktöversikt

  • Dynamiskt innehålls analys som korrekt kategoriserar och blockerar allt oönskat innehåll
  • Topprankad Bitdefender™ Anti-Malware skydd mot snabbt växande webbbaserade hot
  • Skanning av signatur, förhindrar användningen av anonyma proxyservrar
  • Övervaka webbaktivitet och trafik i realtid
  • Kostnadseffektiv filtrering utan kompromisser
  • Avancerad rapportering som förstår och tolkar Internetanvändning
  • "Vem, vad, när och varifrån" policyverktyg för att skapa specifika miljöer som passar alla användares behov
Smoothwall produkter - AIESSmoothwall Filter case study - Frederick Gough School

YouTube-video


Produkt Detaljer


Guardian’s Dynamic Content Analysis™-teknik undersöker inte bara innehållet, utan sammanhang och konstruktionen av varje webbsida. 
Områden identifieras och klassificeras i en bråkdel av en sekund, och kan flexibelt blockeras eller tillåtas, beroende på vilken typ av innehåll, användare, eller tidpunkt.  
Smoothwall har många olika kategorier som man kan förbjuda/tillåta, dessa uppdateras kontinuerligt.

Se till att alla era användare använder SafeSearch och andra funktioner.

Med integrerad anti-malware och webbsäkerhet, upptäcker Guardian och blockerar webbaserade 
sabotage program och virus. Samt andra dolda skadliga innehåll som, attacker mot webbläsare och inbäddad programkod.

Filtrets kraftfulla policyverktyg gör att ni kan skapa specifika miljöer som passar alla dina användares behov. 
Dessa verktyg, minskar den dagliga hanteringen för anpassning av åtkomstnivåer till ständigt föränderliga användarkrav.

SSL avlyssning säkerställer att Internet-trafik med säkra anslutningar (SSL / HTTPS) även analyseras och skannas efter hot och olämpligt innehåll. 
Flexibla policyregler möjliggör att kända finansinstitut kan vitlistas.

Smoothwall Filter upptäcker träffsäkert samt förhindrar användningen av anonyma proxyverktyg. Som tillåter användare att kringgå webb filter och i hemlighet bryta mot policyregler. 
Alla begärda sidor granskas för kontroll efter avslöjande signaturer från proxyservrar och nätverk (inklusive SSL / krypterade proxy) och blockeras därefter.

Filtrering kan enkelt finjusteras med hjälp Smoothwalls intuitiva och lättanvända gränssnitt. 
Integration med Microsoft Active Directory ®, Novell eDirectory ™, Google, Smoothwall IDEX och andra LDAP-system gör det möjligt, till principbaserad filtrering, så att olika regler kan ställas in för olika användare och / eller rum vid olika tider på dygnet. 
Soft-blockerande alternativ och tillfällig "bypass funktion" hjälper till att upprätthålla en flexibel och användarvänlig nivå av filtrering.

Förstå och tolka Internetanvändning med avancerade och mycket kraftfulla rapporteringsverktyg. 
Användaraktivitet övervakas i realtid och schemalagda rapporter kan automatiskt utfärdas. Se även Smoothwall Safeguarding.

Ger också begränsad tillgång till utvalda användare för visning av rapporter etc. Går att skydda med 2FA.

Webbcache lagring
Webbproxyn i Smootwall bidrar till att minska bandbreddsanvändning, genom att lagra och hämta besökta webbsidor. 
Det går betydligt snabbare att hämta ifrån en lokal SSD disk än Internet.
Detta är en stor fördel i en klassrums miljö, där många användare kommer att titta på samma material.

Mjukvara, Hårdvara, Virtuellt eller molntjänst. Ert val...


Software Appliance
Smoothwall Filter is available as an independent software appliance, which means it comes as a complete package with its own operating system (Linux) and can be installed on standard hardware, easily converting an entry-level server into a dedicated security appliance. 
The benefits of utilising standard hardware are that processing power and memory can be specified to suit, and service agreements with regular suppliers can be leveraged. 
With a software appliance, the components can also be downloaded and installed immediately. No knowledge of Linux is required.

The S2, S4. S8, S10, S12 and S14 offers the same feature set as the software appliance version, but on a 1U rack-mounted appliance. 
The Smoothwall Filter also supports Bridge Mode (transparent inline proxy). Licensing is flexible and incremental updates and major upgrades can be installed without having to replace the appliance itself.

Virtual Appliance
Smoothwall Filter can also be installed on a virtual server. Virtual machines come with a number of advantages including better utilisation, scalability and resilience – as well as reduced power bills. As a software appliance, Guardian is tried and tested on a VMware platform and includes the necessary tools to enable full communication between the host and the guest.

Ideal for customers who don’t want the burden of maintaining an appliance, but prefer to sidestep any through-put problems and eliminate choke issues when filtering data. 
The Cloud option is not device dependent and therefore also ideal for one to one scenarios.

For policy compliance and legal reasons, many organisations now need to ensure that any Internet browsing that takes place on their equipment is controlled. Smoothwall Connect is a client that allows filtering policies to be enforced regardless of location. When laptops return to the network, log files of the remote browsing that has taken place are automatically uploaded and filtering policies updated.

* The IWF is a recognised organisation working in partnership with the police, governments, and the wider online community to combat the availability of criminally obscene content on the Internet.

** Guardian is a UK Government Department of Education (formerly Becta) accredited filtering solution and meets UK national standards for Internet filtering products used in education.

Tekniska Egenskaper


Tekniska Egenskaper - Web Filter


Dynamic Content Analysis Screens the content, context and construction of web pages in detail, accurately detecting and blocking all objectionable, inappropriate, hidden or malicious content (including anonymous proxies).

Search Engine Filtering Filter, monitor and report upon search terms used and force "safe search" on popular search engines.

Block Advertising and Cookies Advertising and cookies can be automatically blocked.

Manage MIME, File Extension and Download Size Filtering policies can be set to manage specific file types, and limit download sizes.

Flash Filtering Screens actual SWF file code to accurately detect and block undesirable Flash content such as online games and video players.

SSL Interception Allows all unknown secure traffic to be decrypted and inspected (using Dynamic Content Analysis), so harmful HTTPS/SSL content (including SSL proxies) can be effectively blocked even in transparent proxy mode.

'Who, What, When, Where' Policy Tools True 'who, what, when, where' filtering with flexible user, group, time and location based controls.

Unified Policy Tools and Wizards Unified, easy to use policy setting tools with policy and configuration wizards. With unlimited groups and 'per user' policies and the ability to combine policies with multi-group membership.

Policy Based Controls Different filtering policies can be created and set for different groups of users, in accordance with organisation policy or the AUP.

Quick Block' and 'Quick Allow' Quick Block' and 'Quick Allow' buttons for fast one click fixes

Internet Watch Foundation Blocklists are updated daily with IWF data feeds.

YouTube.com/education Channel Support Allows access to youtube.com/education channel without removing restrictions on other YouTube content.

'Softblock' Option Instead of automatically blocking inappropriate content, users are issued warning messages about content and given options to either continue or cancel.

'Soft-blocking' per Content Category Delivering a better user browsing experience without compromising safety, security or control.

SWURL Devolved Personal Block/Allow  List Management SWURL allows specified users to manage their personal block/allow list via a portal - enabling miscategorised content to be accessed whilst being logged.

Advanced Categorisation Add-to-category functionality allows in-built categorisation to be adjusted with ease. Enhanced real-time categorisation - delivers higher accuracy, better reporting and fewer over-blocks

Customisable URL Blocklists Current, categorised and customisable URL blocklists control access to a pre-defined list of undesirable websites.

Outbound (web post) monitoring & blocking Monitors and blocks text posted on the web (i.e. inappropriate blog / forum / Social Networking / Twitter posts) using a keyword analysis system.

Whitelist mode Users can only access a customised list of 'allowed' sites.

Default 'Safe' Configuration Guardian can be installed with a default 'safe' configuration which filters out a standard range of illegal and objectionable content. Note: Guardian's default 'safe' configuration matches the requirements of CIPA and BECTA standards.

Temporary Bypass Controls Block page includes password protected options to bypass the filter on a temporary basis.

Temporary 'Banned User' List Ban selected users until a selected date or time and run reports with lists of 'banned users' and the duration of their bans.

Configurable 'Site Blocked' Page Site blocked' page can be customised to include a logo, message text, a reason for blocking, un-block buttons, IP address and username.

Flexible Request and Content Modification Modify web page requests and content 'on the fly' to enable neutralisation of malicious JavaScript and other web threats.

Stealth Mode Web pages are filtered and logged as normal, but are not blocked, allowing administrators to monitor activity without affecting users (useful when testing a new installation as it allows the filtering rules to be fine-tuned before 'going live').

Web Proxy Cache Reduce bandwidth utilisation by storing and retrieving frequently accessed web pages from local disk storage.

Smoothwall Connect (remote filtering) allows many devices (Android, iOS,OSX,Windows) to be actively filtered and controlled according to the organization’s policies in or out of the home network. 

Guest Mobile Device Filtering Guest devices can be accomodated on the network and filtered according to the organization’s policies.

Tekniska Egenskaper - Bitdefender Anti-Malware


Bitdefender Anti-Malware Email Engine
Scans all SMTP and POP3 email for viruses and other malware.

Bitdefender Anti-Malware Engine

Tekniska Egenskaper - Authentication


Authentication Features Integrate with User Authentication systems Control access based on authenticated identity as opposed to assumed identity derived from a computer’s IP address.

Multiple Filter Groups Different filter policies can be allocated to up to 100 different groups of users. Particular users can also be configured not to be subject to any filtering at all.

Transparent Proxy Mode System administration is simplified with support for NTLM authentication in transparent proxy mode; which avoids the need to configure proxy settings for each user computer.

Password-Protected Authentication The use of NTLM with password verification provides seamless single sign-on without the need for users to log in or enter their Windows ID/password again.

Tekniska Egenskaper - Operation


Optional Bridge Mode (Transparent Inline Proxy) Drop in' deployment - allows the appliance to be deployed inline between a switch and a perimeter firewall for ease of installation and configuration.

Rate Limiter by URL The speed or rate at which the proxy server can download information from the Internet can be limited. Bandwidth use can also be limited for specific URLs.

Support for Browser Autoconfiguration Files Provides WPAD (Windows Proxy Auto-Detection) and PAC file support, for automatic configuration of proxy settings in client browsers.

Hardware Healthcare Alerts Notifications about system resource issues (eg low disk space, high memory use, high CPU loads, UPS failures).

Virtualisation Support Supports VMWare and Zen

Default ‘Safe’ Configuration Install with a default ‘safe’ configuration with egress rules and filter policies pre-set.

Tekniska Egenskaper - Reporting


Built-in Report Templates Users can create, customise and save their own report templates and utilise an extensive range (300+) of report templates. Report options include site-specific reports (e.g. YouTube top viewed videos) and IM reporting (time spent messaging and chat friends per user).

Drill Down to a Single User or IP Reports include the user name and IP address of the user PC so AUP violators can be quickly identified. A drill-down facility allows data to be explored to a greater depth - e.g., from a list of blocked sites that users have attempted to access, drill-down to find out which users have been trying to access any particular site. It is possible to view the entire browsing history (including time spent browsing) of a single user.

Automated Reports User-specific reports can be automatically time-scheduled to run on a daily or weekly basis. Reports can also be automatically saved or distributed to recipient lists via email.

AJAX Real-time Logs & Traffic Graphs View web activity instantaneously, with the option to filter by user name, IP address, web site, category or group.

Export into PDF, HTML, Excel, Crystal Reports® Reports can be produced in a range of formats for ease of viewing (with pie charts/graphs) and to aid integration with existing systems.

User Portal Selected users (or groups of users) can be given access to a seperate Guardian interface specifically for viewing reports/logs, controlling temporary bans and downloading SSL VPN clients.

Reports on Domains and Categories Report on top domains, categories, page visits and offenders based on user, group and/or IP address.

Group/Aggregate Reports Automatic data aggregation from multiple remote systems provides district wide reporting.

Incident Alerts Alert messages can be sent by both email and SMS text message to mobile/cell phones for issues requiring immediate attention.

En lite äldre film om hur webbfiltret fungerar (18 min)
Kontakt