Netop

Netop har flera olika produkter

Netop Vision Classroom Management

Ett perfekt verktyg för skolor och andra som utbildar.

Styr vad som klassen skall få se på sina datorer m.m.

Vision – med stöd för iPad och smarta enheter

  • Världens populäraste klassrumsprogram

  • Bevisat att förbättra elevers resultat

  • Oumbärligt undervisningsverktyg för PC, iPad och smarta enheter

Spendera mer tid på undervisning och mindre på annat

  • Vision är din lärarassistent

  • Håller ett öga på elevernas arbete

  • Upptäcker när någon elev har hamnat efter

  • Får eleverna till samma ställe i kursplanen så att du kan påbörja lektionen

Effektiv undervisning kräver rutiner, men kräver mycket tid och energi – och lektionstimmarna är begränsade. Det är här som Vision blir avgörande.

Vision klassrumsprogram låter dig utnyttja tiden effektivare när du integrerar teknik i klassrummet.

Ni får tillgång till verktyg för att kontrollera störningsmoment, övervaka elevernas datorer, komma igång med lektioner snabbare och upptäcka direkt när någon behöver hjälp.

Klassrumsprogram på svenska

Lärare över hela världen förlitar sig på klassrumsprogram för att göra undervisning med tekniska hjälpmedel enklare och effektivare.

Netop Vision – som finns på svenska – och är världens populäraste klassrumsprogram, är ett nödvändigt grundläggande verktyg för undervisning med hjälp av datorer och mobila enheter.

Vare sig ni undervisar i en IT-sal i Göteborg eller en klass som använder iPads i Sundsvall, använder en mobil arbetsstation i Malmö eller undervisar fjärranslutna elever i Umeå, blir undervisningen enklare och effektivare med klassrumsprogram på svenska från Netop.

Learning Center – molnbaserat utbildnings- och utvärderingssystem

En stor nyhet är att Vision Pro Learning Center ingår i Vision Pro utan extra kostnad.

Netop har speciella skollicenser som gör den riktigt prisvärd för hela er skola

Vision för Chromebooks

Vison finns även för Chromebooks.

Learning Center är ett molnbaserat elevbedömningssystem som stödjer blandad inlärning och omvända klassrum.

Skapa molnbaserade utvärderingar var som helst, använda frågesport under lektionstid eller tilldela tester utanför klassrummet.

Ingår i Vision Pro.

Vision Svenska.pdf

Läs mera på Netop

Secure Remote Access

Läs mera om deras fjärrstyrningsprogram på deras hemsida.

http://www.netop.com/remote-support.htm

Remote Support for Android Devices

Live Chat Software

Läs mera på deras hemsida.

http://www.netop.com/live-guide/what-is-live-guide.htm