Smoothwall Classroom Manager

Smoothwall Classwize - Classroom Manager

Det kommer en ny produkt som heter Smoothwall Classwize - Classroom Manager

Den fungerar för Chromebook, PC samt Mac.

Mera information kommer snart!

Broschyren är uppdaterad....

Detta verktyg ger lärare möjlighet att enkelt själv hantera elevernas datorer under sina lektioner

Smoothwall Classwize - Classroom Manager Svenska.pdf
  • Smoothwall Classroom Manager är gjord från grunden för att hjälpa upptagna lärare att hantera dynamiska klassrum.

  • Smoothwall Classroom Manager ger lärarna den kontrollen de behöver för att upprätthålla en produktivt lärande miljö.

  • Kräver idag Chromebook och Googles klassrum, stöd för Microsoft finns i den nya versionen Classwize.

  • Smoothwall Classroom Manager förbättra inlärningsresultaten, då eleverna får fokus på uppgifterna.

  • Smoothwall Classroom Manage behöver ingen server installation lokalt, utan allt sköts vi molntjänst.

Alla inställningar och installation sker i Google admin och i en moln portal från Smoothwall.

Allt sköts via en webbläsare.

Funktioner

Återställ fokus genom att låsa skärmen

Låsa alla eller enskilda skärmar hjälper till att upprätthålla klassens fokus.

Bevis

Skärmdump kan tas och sparas lokalt för bevisningsändamål.

Öppna flik

Öppna specifika webbadress för alla studenter, så att alla fokuserar på samma innehåll.

Rastervy

Elevernas skärmar visas som miniatyrer i en enda skärm, för att läraren enkelt skall kunna skanna av vad eleverna gör.

Full sessionskontroll

Tillåter lärare att hantera sessionens tider och lägga till eller ta bort elever helt utan IT-hjälp.

Aktiva / inaktiva / stäng flikar

Övervaka flikar på nuvarande skärm och bakgrunds skärmar med förmågan att stäng flikar när det behövs.

Synkroniseras med Google Classroom och Microsoft Azure AD

Enkel inloggning med Google ID. Fullständig Google Klassrumssynkronisering tar bort behovet av att skapa klasser i Smoothwall Classroom Manager.

Realtidsövervakning av elevdatorerna

Realtidsövervakning ger lärare omedelbar synlighet när en student går utanför vägen.

Peer-to-peer-arkitektur

Låg påverkan på ert LAN, innovativ, peer-to-peer arkitektur håller bandbredds kraven väldigt låga.

Fokuserad inlärning

Lärare behåller full URL-kontroll på elevdatorerna. De styr antalet flikar och se till att elevernas uppmärksamhet är på specifika URL: er och bort från allt annat.

Chatt

Lärare till elev och elev till lärare. Kommunikationen är snabb, helt privat och utan avbrott för resten av klassen.

Microsoft som katalogtjänst

Använder Azure AD.

Bilder från Smoothwall Classroom Manager

Klicka på bilden för att se en större bild!

Visar hur läraren ser sina klasser han kan välja ifrån.

Klicka på bilden för att se en större bild!

Visar hur läraren ser sina elever i rastervy

Film om hur Smoothwall Classroom Manager fungerar

Smoothwall Classwize - Classroom Manager Svenska.pdf