Smoothwall Cloud filter

Smoothwall Cloud Filter

  • Smoothwall Cloud Filter gör att ni ej behöver ha webbfilter i ert serverrum, innehållsfiltret ligger nu istället på klientmaskinen via en extension eller en installation.

  • Smoothwall Cloud Filter har samma funktioner som finns Smoothwall Filter, förutom Proxy och antimalware.

  • Smoothwall Molnfilter (Cloud Filter) fungerar idag med Chromebooks, PC, Ipad samt MAC.

  • Ni behöver inte ha en lokal Smoothwall (eller i molnet) men många väljer detta för att man behöver en lokal brandvägg till BYOD.

  • Smoothwall Cloud Filter fungerar även om er Smoothwall installation är offline och även om molntjänsten hos Smoothwall är offline.

  • Bara ett Google konto eller ett Microsoft konto krävs för att autentisera användarna. Stöd finns för både Microsoft AD och Microsoft Azure AD.

  • Det är väldigt lite trafik som går till mellan klienten och ev. Smoothwall lokal installationen, så det fungerar också att ha Smoothwall installerad i nät med mindre bandbredd.

  • Rapporter och inställningar kan även sköts via en Smoothwall som antingen ligger som molntjänst eller så använder man sin befintliga Smoothwall.

  • Smoothwall har även Smoothwall Cloud reporting där rapporterna ligger i molnet

Smoothwall Cloud Filter Svenska.pdf

Smoothwall Cloud Filter

Öka klient skyddet

Filtrera era enheter i och utanför ert vanliga nätverk.

Det är era datorer, så webbfiltret bör alltid följa med datorn.

Snabbare installation

Dra fördel av snabbare och enklare installation samt mer robust användarautentisering.

Full rapportering av händelser

Rapporterar all data och skapar på så sätt en bild runt olika ev. händelser.

Säker och snabb internetuppkoppling

Då ni ej är beroende av att trafiken sändes till er lokala Smoothwall eller någon moln tjänst.

Detta minskar riskerna med ev. hårdvarufel eller driftstörningar på Internet, trafiken går direkt till de olika webbadresserna.

Förenklad innehållsfiltrering

Uppnå realtids innehållsfiltrering utan komplexiteten hos man-i-mitten-dekryptering, certifikat eller undantag.

Detta gör att t.ex. olika appar som idag använder egna certifikat (pinning certificate) för att skydda mot man-i-mitten, troligen också kommer att fungera. Man behöver ej heller göra undantag för webbsidor som är felkonstruerade och ej fungerar bra med Proxy.

Fullständig användarsynlighet

Uppnå fullständig användarsynlighet med enkel autentisering av all trafik och alla användare.

Azure Active Directory-integration

Användargränssnitt

Användarupplevelsen har förbättras med en renare, enklare och mer strömlinjeformat användargränssnitt.

Regel hantering är snabbare. Allt synkroniseras åt båda hållen om ni har en lokal Smoothwall.

Film Smoothwall Filter Webinar

Smoothwall Cloud Filter Svenska.pdf