Smoothwall Hybrid Filter

Smoothwall Hybrid Filter

Kombinerar två produkter Smoothwall Cloud Filter & Smoothwall Firewall

 • Detta gör att ni snabbt kan komma igång med molnfiltret utan att behöva ändra något lokalt.

 • När ni sedan har tid och möjlighet byter ni ut er befintliga brandvägg till Smoothwall Firewall.

 • Ni kan behöva brandväggen och det lokala webbfiltret för att hantera BYOD.

 • Ni kan sätta upp brandväggen bara för att hantera ert BYOD nät eller för att vara er huvudbrandvägg.

 • Ni kan välja om ni vill ha rapporter via er brandvägg eller om de ska gå via Smoothwall Cloud Reports

 • Smoothwall Cloud Filter gör att ni ej behöver ha ert webbfiltrer i ert serverrum, innehållsfiltret ligger nu istället på klientmaskinen.

 • Smoothwall Cloud Filter har samma funktioner som finns Smoothwall Filter, förutom Proxy och antimalware.

 • Smoothwall Molnfilter (Cloud Filter) fungerar idag med Chromebooks, PC, Ipad samt MAC.

 • Ni behöver inte ha en lokal Smoothwall (eller i molnet) men många väljer detta för att man behöver en lokal brandvägg till BYOD.

 • Smoothwall Cloud Filter fungerar även om er Smoothwall installation är offline.

 • Bara ett Google konto eller ett Microsoft konto krävs för att autentisera användarna. Stöd finns för både Microsoft AD och Microsoft Azure AD.

 • Det är väldigt lite trafik som går till mellan klienten och ev. Smoothwall installationen, så det fungerar också att ha Smoothwall installerad i nät med mindre bandbredd.

 • Rapporter och inställningar kan även sköts via en Smoothwall som antingen ligger som molntjänst eller så använder man sin befintliga Smoothwall.

 • Smoothwall har även Smoothwall Cloud reporting där rapporterna ligger i molnet

Smoothwall Cloud Filter

Mer att läsa: Smoothwall Cloud Filter

Smoothwall Firewall - Webbfilter med brandvägg

Komplett skydd: Brandvägg, webbsäkerhet och webbfilter. Enkel driftsättning.

Kombinera vår marknadsledande webb-filter med brandvägg, applikations kontroll, VPN, IDS, IPS m.m.

Finns som mjukvara, hårdvara och virtuell maskin.

Mer att läsa: Smoothwall Firewall