Smoothwall

https://smoothwall.com
Smoothwall utvecklar brandväggar och webbinnehållsfilter främst till skolmiljöer och stora företag.
Smoothwall hjälper er att leverera rätt webbtjänster till rätt användare när och där de behöver dem - Smoothwall levererar Webben ni vill ha

Smoothwall startade i början av 2000 talet i England, Smoothwall har idag (2020) vuxit till en prisbelönad, organisation som hjälper över 4 miljoner användare.

10 000 skolor och 40 % av utbildningsorganisationerna i Storbritannien litar på Smoothwall.

Smoothwall skapade redan 2002 ett innehållswebbfilter, redan 2004 gick det att ansluta Smoothwall till Microsoft AD för att sedan snabbt komma med flera autentiserings möjligheter, 2012 var det dags för Google autentisering.

2009 Införde Smoothwall HTTPS filtrering och 2019 var det dags för Två faktor autentisering (2FA) för administratörs inloggningen.

Smoothwall har idag partners i mer än 60 länder runt om i världen.


Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan började av 2000 talet.

Det betyder att webbfiltret är ordentligt anpassat för den Svenska marknaden, vilket många av våra konkurrenter inte är. 

Detta betyder att Smoothwall vet om det är en Svensk nyhetssida eller om det är en svensk utbildningssidan för sexualkunskap. 

Smoothwall har också möjlighet att t.ex. blockera en sökning på vulgära Svenska ord.

Jämför gärna Smoothwall med andra produkter i en riktig Svensk miljö.


Smoothwall har produkter som ger ett tryggt och säkert Internet.

Smoothwalls webbfilter skyddar er IT-miljö mot virus, trojaner, phishing och olagligt innehåll på nätet.

Smoothwalls programvara finns som mjukvara, hårdvara och till virtuella installationer samt olika molnlösningar.
Smoothwalls programvara gör en vanlig server till en dedikerad hårdvarubrandvägg med webbfilter eller så väljer ni att skapa bara webbinnehållsfiltret, som är väldigt mycket mer än bara ett porrfilter.
Hårdvaran dimensioneras efter ert behov av prestanda och kan enkelt skalas om vid förändrat behov.

Smoothwall fungerar för alla klienter oavsett, om det är Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Chrome, BB eller Android.

Smoothwall Firewall tillhör den nya generationens brandväggar som ibland också kallas ngfw, next generation firewall eller applikationsbrandvägg.

https://www.settdagarna.se/sv/exhibitor/smoothwall-aies-ab/

Nytt datum för SETT är 26-28
 
april 2022
Kontakt

  Smoothwall webbfilter

Smoothwall Cloud filter

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen.

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner.


Läs mer på dessa sidor:

Smoothwall Firewall


Smoothwall Firewall

Komplett skydd med brandvägg och webbfilter


Smoothwall

Smoothwall Filter

Webbfilter för de som redan har en bra fungerande brandvägg
Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner

Övervakning även när man är offline
Varför behöver vi ett webbfilter?Nedan ser ni hur Smoothwall hur utvecklats genom åren
https://sites.google.com/a/aies.se/aies/smoothwall/Smoothwall%20timeline%20nov%202017_.png?attredirects=0