Smoothwall‎ > ‎Funktioner‎ > ‎

Autentisering

Autentisering av användare och grupper


Autentiseringstjänsten i Smoothwall är utformad för att göra det möjligt för Smoothwall att ansluta till flera katalogtjänster i syfte att:
 • Hämta grupper konfigurerade i kataloger och tillämpa nätverks- och webbfiltrerings behörigheter till användare baserat på gruppmedlemskap i kataloger
 • kontrollera identiteten hos en användare som försöker komma åt nätverket eller Internet-resurser.
När anslutningen till en katalogtjänst har konfigurerats hämtar Smoothwall en förteckning över de grupper som är konfigurerade i katalogen och länkar dem till tillgängliga grupper.
När grupperna har kartlagts, kan behörigheter och nätverks åtkomstbehörighet användas till webbfiltrering och utgående trafik beviljas på grundval av grupptillhörighet.


Smoothwall stöder följande katalogtjänster:

 • Active Directory - Microsoft’s directory service
 • Azure AD
 • IDex Directory för Microsoft’s directory service
 • GoogleGoogle authentication service för Chromebooks
 • eDirectory - Novell
 • Apple/OpenLDAP Directory
 • 389 Directory - tidigare kallat Fedora Directory Server
 • RADIUS
 • RADIUS Accounting
 • Active Directory (legacy method) - Används ej i nya installationer
 • Local users
Ni kan samtidigt använda er av flera olika autentiseringstjänster, som ni även kan sortera så att Smoothwall först kontrollerar den vanligaste katalogen.

För t.ex. Smoothwall Classroom Manager behöver man ej sätta upp något i Smoothwall utan allt sköts via webben och Google Classroom. 


Autentisering av användare i Smoothwall 


Autentisering översikt - Authentication Overview


Hantera allmänna autentiserings inställningar och funktioner - Managing general authentication settings and functions

Välja en lämplig autentiseringsmetod - Selecting an Appropriate Authentication MethodDet finns många olika autentiserings möjligheter i Smoothwall både för transparenta och icke-transparenta proxy, men vilken är det som är den vanligaste, och när de används de olika?
There are many authentication policies available for transparent and non-transparent policies in the Smoothwall, but which are the most common, and when are they used?

Autentisering med Active DirectoryStälla in Active Directory-autentisering service till er Smoothwall för användare och användargrupper.
Setting up the popular Active Directory authentication service to your Smoothwall for users and user groups.

Autentisering med IDex Directory 


Läs mera om IDex Directory.

Autentisering med GoogleHur man mappar en befintligt Google autentiseringstjänst till Smoothwall.
How to map an existing Google directory authentication service to your Smoothwall.

Läs mera om Google Chromebooks

Autentisering med BYOD - Bring your own deviceAnvända RADIUS för att tillåta användare att ansluta och autentisera sina egna trådlösa enheter till ert Smoothwall nätverk.
Using RADIUS accounting to allow users to connect and authenticate their own wireless devices to the network.

Ställa in autentiserings policy  - "The Who"


KontaktTestlicens