Smoothwall‎ > ‎Funktioner‎ > ‎

Time Quotas

Tid kvot för användandet av Internet

Time Quotas

Flexibel och delegerat ansvar

Se även Time Slots för fasta tider. Om man t.ex. tillåter vissa kategorier innan och efter arbetet samt på lunchen, så räknas den tiden ej in i Time Quotas.

Time Quotas i Guardian 


Är det tillåtet att leta efter t.ex. en resa på Internet?   

Nu har ni fått ett redskap för detta! Smoothwall Time Quotas

Nu kan ni ge era användare en valbar tid för surfande, med minskade begränsningar som får användas under valfri tid på dygnet.

Time Quotas gör så att ni kan tillåta användaren viss frihet, under en begränsad tid, utan att ni har släppt kontrollen.
Där ni normalt skulle hitta åtgärder som ”Block”, ”Allow” och ”Softblock”, har ni nu en ny: ”Limit to Quota”.En policy som har kvotfunktion, kommer att ge användarna tillträde endast för en viss tidsperiod varje dag - en timme om dagen, till exempel. 
Detta gör att användarna kan surfa när som helst under hela dagen. Detta stödjer skiftarbetare samt de med flexibla arbetstider.
Användarnas kvottid definieras av "Quota" policy-objekt, vilket är regelbaserat, så att ni kan använda olika kvoter till enskilda användare eller autenticierade grupper.
 

Kvottiden initieras av slutanvändaren, så att de vet när de börjar sin surfning. 
Användaren påminns var 10:de minut (som standard, detta är konfigurerbart) om de vill fortsätta att använda sin tilldelning av tid.
Vanliga frågor

FRÅGA       Kan kvotregler gälla för vilken webbplats eller kategori som helst?
SVAR         Ja

FRÅGA       Kan kvotregler gälla för mer än en policy?
SVAR        Ja, de kan tillämpas för så många policyer ni behöver

FRÅGA       Kan en användare ha mer än en kvot, t.ex. 1 timme för nyheter, och 1 timme för sport?
SVAR         Nej - en tidskvot per användare är det som fastställts

FRÅGA      Kan kvotregler kombineras med ”time slots”?
SVAR.        Ja. Det innebär att ni kan skapa flexibla regler där surfning utanför arbetstiden inte räknas på kvottiden

FRÅGA      Kan en användare ha en "5 timmar per vecka" i kvot?
SVAR        Nej, kvoter tillämpas endast på daglig basis

FRÅGA       När nollställs en användares kvot?
SVAR         Standard klockan 4:00 lokal tid, fast tidpunkten kan konfigureras så det passar er

Kontakt  Testlicens