Smoothwall‎ > ‎

Webbfilter i skolan

Webbfilter i skolan


Webbfilter i och utanför skolan
https://smoothwall.com

Smoothwall är så mycket mera än bara ett porrfilter.
Läs mera om porrfilter

Övergripande
Webbfiltret från Smoothwall fungerar också när man är utanför skolan (gäller också Chromebooks). Vi kallar funktionen Smoothwall Connect.
Webbfiltret från Smoothwall fungerar även med användarnas egna telefoner, plattor och datorer, även med https:. Vi kallar funktionen BYOD.
Se till att alla era användare använder SafeSearch. Vi kallar funktionen - Content modifications.

Låt läraren ha full kontroll 


Smoothwall Classroom Manager
Smoothwall Classroom Manager

Smoothwall Classroom Manager
Låt era lärare stänga av Internet vid t.ex. prov och genomgångar.

Ser till att alla elever snabbt hittar till rätt URL
Stäng ned webbsidor som ej har med utbildningen att göra.Hur man kan använda Smoothwall Filter i en skolmiljö


Nedan finner ni några tips på hur man kan använda Smoothwall i skolan för elever i olika åldrar.

Hur kan ni använda de olika funktionerna Smoothwall, för elever i olika åldrar?

Förskola, lågstadiet och mellanstadiet 

Elever har idag från redan tidig ålder, en fördjupad förståelse för hur internet fungerar. 

En prioritet är, att hålla dem säkra från de hot som de lätt snubblar över när de surfar på webben. 

Även till synes oskyldiga webbplatser kan utgöra hot, om sidorna inte filtreras på rätt sätt. 
Internet utan filter kan skapa stora problem för yngre elever.

För förskolan och de lägre klasserna kan man ställa in webbfiltret, så att bara av er godkända webbsidor är tillåtna.
Ni kan låta era lärare stänga av Internet i sin klass vid genomgångar och prov samt se till att alla elever snabbt hittar till rätt URL.
Smoothwall är enkelt att implementera, en gång installerat, sedan fungerar det i bakgrunden och ser till att innehållet på Internet filtreras, med hjälp av vårt innehållsmedvetna webbfilter, så att era elever inte utsätts för oönskat material.
Ni kan spärra olika sociala medier, innan eleverna har nått den åldersgräns som krävs, t.ex. så har facebook, Instagram och Snapchat 13 år och Twitter har 12 år.

Högstadiet


Högstadiets elever är sårbara för hot på nätet. 
Oron är inte längre bara att hålla skadligt innehåll utom räckhåll, utan att undervisa eleverna till att inte missbruka Internet och se till att de inte utforskar den mörkare sidan av Internet. 
Skydda elever mot Internethot såsom radikalisering, grooming och mobbning är sannolikt ett stort problem, vilket är anledningen till Smoothwall har utvecklat en lösning för att hjälpa er.
Vi kallar lösningen för Safeguarding 
Ni kan i Smoothwall se vad era elever söker efter på Internet och enkelt anpassa er undervisning, till det som är aktuellt just nu för eleverna.
Ni kan även spärra möjligheten att söka på vissa ord. Smoothwall har en färdig lista över vulgära ord, det är enkelt att komplettera med egna sökord.
Kontakta gärna eran lokal Polis för att få reda på vad olika droger kallas, då de ofta har helt lokala namn.

Smoothwall har infört ”Soft block” som varnar eleverna, men de kan själva få avgöra om de skall gå vidare till sidan, om eleven anser att det behövs för utbildningen.
I Smoothwall finns möjligheten att ha många olika blockeringssidor med olika information. Kanske tillåter ni inte vanliga spel, medans vissa spel är godkända t.ex. mattematik spel. 
Varför inte information och länkar till t.ex. skolsköterskan och RFSU, om man har frågor om sex och samlevnad.

Ni kan låta era lärare stänga av Internet i sin klass vid genomgångar och prov.
Med granulära kontroller kan ni ställa in åtkomst baserat på tid och/eller grupper, så att ni kan säkerställa tillgång till innehåll under vissa lektioner, och blockera det vid andra tillfällen.
Vill ni spärra möjligheten att vara på t.ex. facebook eller andra sociala medier mer än timme per skoltid, använd då vår tjänst "Time Quotas".
Om bandbredden börjar bli ett problem, då många elever använder olika strömningstjänster för video, kan ni begränsa denna trafik med "Bandbredd" och "Bandwidth Management"

Eleverna börjar leta funktioner för att komma förbi ert webbfilter. Smoothwall stoppar lätt dessa olika sätt, genom att titta på https trafik samt spärra olika proxy och VPN tjänster.
Ni vill ha mera kontroll över vilka applikationer ni skall tillåta och förbjuda, här finns lösningen med Application-control.

Det finns möjlighet att låta era lärare stänga av en enskild elevs Internet under en bestämd tid, vi en portal.
Denna funktion kan användas t.ex. om en elev kommer för sent till lektionen. Eleven kan då t.ex. hänvisas till biblioteket där det finns "öppna datorer" som dock ej tillåter sociala medier och film etc.  

Gymnasieutbildning


Gymnasieungdomar 16 +, så har ni nya frågor att ta itu med. 
Unga vuxna bör tillåtas mer frihet och flexibilitet, samtidigt som ni fortfarande har en omsorgsplikt för alla vad som gäller i er skola. 
Era skyldigheter flyttas bort från att blockera känsligt innehåll och i stället ge vägledning och stöd till tonåringar och unga vuxna.
Med Smoothwall kan ni övervaka beteendet, samt minska mängden blockerade kategorier för mer frihet på nätet. 
Att skydda elever mot Internethot såsom radikalisering, grooming och mobbning är idag ett stort problem, Smoothwall har utvecklat en lösning för att hjälpa er.
Vi kallar lösningen för Safeguarding 
Ni kan i Smoothwall se vad era elever söker efter på Internet och eventuellt anpassa er undervisning till det som är aktuellt just nu för eleverna.

I Smoothwall finns möjligheten att ha många olika blockeringssidor med olika information. Varför inte information och länkar till t.ex. skolsköterskan och RFSU, om man har frågor om sex och samlevnad.
Ni kan låta era lärare stänga av Internet i sin klass vid genomgångar och prov.

Möjlighet att införa flera ”Soft block” kategorier som varnar eleverna, så de själva får avgöra om de skall gå vidare till sidan och om eleven anser att det behövs för utbildningen.
Om bandbredden börjar bli ett problem, då många elever använder olika strömningstjänster för video, ni kan begränsa denna trafik med via "Bandbredd" och "Bandwidth Management"
Ni vill ha ännu mera kontroll över vilka applikationer ni skall tillåta och förbjuda, här finns lösningen med Application-control.

Eleverna letar funktioner för att komma förbi ert webbfilter. Smoothwall stoppar lätt lätt dessa olika sätt, genom att titta på https trafik samt spärra olika proxy och VPN tjänster.

VuxenutbildningNär ni har vuxna elever kan ni vara hårdare, med vad som är tillåtet i undervisningen.
Ni behöver inte förklara varför t.ex. porr och radikaliserings sidor är blockerade, utan bara nämna att de ej är godkända att använda enligt er AUP.

Ni kan släppa många olika kategorier helt fria som t.ex. sociala medier.

Ni kan också införa flera ”Soft block” kategorier som varnar eleverna, så de själva får avgöra om de skall gå vidare till sidan och om eleven anser att det behövs för utbildningen.

Om bandbredden börjar bli ett problem, då många elever använder olika strömningstjänster för video, ni kan begränsa denna trafik med via "Bandbredd" och "Bandwidth Management"
Eleverna börjar kanske också leta funktioner för att komma förbi ert webbfilter. 
Smoothwall stoppa lätt lätt dessa olika sätt, genom att titta på https trafik samt spärra olika proxy och VPN tjänster.


Internatskolor


Att ge en hemliknande upplevelse för Internat studenter och samtidigt ha en omsorgsplikt kan vara en svår uppgift för Internatskolor.
Smoothwall ger er ett verktyg som kan ändras från dag till natt, vilket ger olika nivåer av tillgång och kontroll, baserat på tid på dygnet. 
Ni behöver ett bra skydd för studenter mot Internethot såsom radikalisering, grooming och mobbning, samt att se till att eleverna ej funderar på självmord eller självskada, vilket är anledningen till Smoothwall har utvecklat en lösning för att hjälpa er. Vi kallar lösningen för Safeguarding
Smoothwall har även en produkt Smoothwall Monitor som tittar på allt vad eleven skriver och läser. 
Ni kanske vill spärra Peer-to-Peer (P2P)?
En hel del P2P användning är legitim, men en oproportionerligt stor del av trafiken över peer-nätverk som BitTorrent representerar obehörig, illegal fildelning. 
Filmer, musik och spel kan vara lätt tillgängliga, men att riskera både ert rykte och resurser på denna olagliga verksamhet är inte ett bra alternativ.

Mindre skolor


Självklart gäller ovanstående rekommendationer även för er med mindre skolor.

Ni kanske inte har en egen IT-tekniker?
Smoothwall stöder Chromebooks autentisering via Google for Education, vilket gör att ni inte behöver ha ett AD eller annan inloggnings server.
Ni kan lägga upp era elever lokalt i Smoothwall.
Om ni inte vill ha Smoothwall installerad lokalt hos er, så finns möjligheten att installera Smoothwall i molnet. Smoothwall Cloud Filter


Smoothwall - så mycket mer än ett porrfilter


Smoothwall vill gå ifrån att bara blockera webbsidor till att vi vuxna utbildar eleverna till vad som är rätt och fel även på Internet.

Vad har Smoothwall hittills gjort för att hjälpa er vägleda eleverna.

Låt era lärare stänga av Internet vid t.ex. prov och genomgångar.
Ser till att alla elever snabbt hittar till rätt URL
Stäng ned webbsidor som ej har med utbildningen att göra.

I Smoothwall finns möjligheten att ha många olika blockeringssidor med olika information:
Om t.ex. de mindre eleverna försöker nå en otillåten sida, så kan man skapa en blocksida med texten ”Oj, nu blev det fel, försök med en annan sida” medan man för de äldre eleverna har en mera förklarande text varför innehållet är blockerat.

Låt användaren avgöra!  Åtkomst efter varning.
Ibland kan det vara fel att stänga av en hel kategori av webbsidor. Det kan vara bättre att varna användaren för dessa, att det inte är en helt godkänd sida, men de kan gå vidare. 
Eleven kan också upplyses om att går man vidare till webbsidan, så sker det en loggning. 

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor, utbildningsinstitutioner och företag med sin Internet-säkerhet
Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som kan gå till t.ex. skolsköterskan eller annan berörd personal.
Rapporten innehåller även webbtrafiken som har skett innan och efter, samt listar de specifika sökorden eleven har använt. 
Detta för att kunna säkerställa att eleven inte bara hamnade på en webbsida via någon länk, utan att eleven aktivt försökt hitta information om narkotika.

Få den verkliga historien om användarnas webbvanor - och vart er bandbredd tar vägen.
Det finns även en rapport med de olika sökord, som har används, vilket gör det möjligt att ingripande för problematiskt beteende.

Smoothwall Connect är en lösning som möjliggör att filtreringsregler följs oavsett varifrån er utrustningen används
Används mer och mer i skolan och Smoothwall stöder Single Sign-On autentisering för Chromebook användare

Tidsstyrning för användandet av Internet

Tid kvot för användandet av Internet

Stänga av Internet vid prov och genomgångar för endast en klass eller klassrum. 
Låt era lärare stänga av Internet för de klasser och klassrum som de undervisar i. Titta även på Smoothwall Classroom Manager.
Möjlighet för lärare att stänga av Internet för de som missköter sig.

Bandbredds begränsnings modulen tittar även på layer 7, så att den kan fånga olika applikationer
En ny intelligent förhållningssätt till bandbreddsallokering.

Smoothwall Filter case study - Frederick Gough School

YouTube-video


Kontakt

  

Testlicens