Smoothwall‎ > ‎Funktioner‎ > ‎

Sociala Medier

Socialt medium och socialt nätverk
https://sites.google.com/a/aies.se/aies/smoothwall/funktioner/sociala-medier/Sociala%20medier2.jpgSociala medier har blivit för stort för att ignorera.


Sociala nätverk har blivit användbara verktyg för kommunikation och drift, och håller på att bli oumbärlig i utbildning, kommunal och företagssektorn. 

Även om din organisation har ännu inte antagit det. Är det troligt att en annan organisation som ni gör affärer med redan är där.

Alltför ofta är det beslut som måste göras, med ett trubbigt verktyg, antingen blockera eller låta det var som det är. Båda har sina nackdelar.

Smoothwalls SWG och UTM syftar till att ge en intelligent kompromiss - en möjlighet att kreativt och produktivt använda sociala medier, men utan olämpligt material, eller tidsförlust.

  • Ni har möjlighet att tidstyra användarna till att bara vara på Sociala nätverk under t.ex. lunchen. Läs mera om Time Slots.
  • Tid kvot för användandet av Internet. Läs mera om Time Quotas.Vår "Read Only Facebook" och "Read Only Twitter" funktioner, ger tillgång till den rikedom av information på Facebook och Twitter, utan möjlighet att posta statusuppdateringar, skriva på forum eller interagera. 

Alternativt, använd vår intelligenta "Real-Time Content Analysis" till att begränsa olämpligt innehåll, och samtidigt ger tillgång till Facebook, Twitter, osv. som helhet.

Vår "Read Only Wikipedia" tillåter läsning, men inte redigering av Wikipedia. Med denna funktion så hindrar ni att er IP blir spärrad.

Självklart så kan ni tillåta lärare samt även enskilda elever att få redigera Wikipedia.

Vi vill inte blockera Internet, men vi ger er ett bekymmersfritt sätt, att låta era användare få åtkomst med, så mycket frihet som er organisationen tillåter.

Vi tillåter också omfattande filtrering av snabbmeddelande konversationer och kontroll över P2P-fildelning med våra UTM verktyg.
Kontakt  Testlicens