Sociala Medier

Sociala medium och sociala nätverk

Sociala nätverk

Sociala medier har blivit för stort för att ignoreras!

Sociala nätverk har blivit användbara verktyg för kommunikation och drift, och håller på att bli oumbärlig i utbildning, kommunal och företagssektorn. 

Smoothwall  ger en intelligent kompromiss - en möjlighet att kreativt och produktivt använda sociala medier, men utan olämpligt material, eller tidsförlust.

Om ni behöver möjlighet att övervaka allt som händer på era enheter så har vi Smoothwall Monitor som övervakar även utan Internet samt alla appar. Smoothwall Monitor stoppar ej något, men ni får larm så fort enheten har Internet. Bra för t.ex. Internat.

För skolor rekommenderar vi att blockera de olika sociala medier för de barn som ej har åldern inne

Ni kan spärra olika sociala medier, innan eleverna har nått den åldersgräns som krävs, t.ex. så har facebook, Instagram och Snapchat 13 år, Twitter har 12 år, Tik Tok har 13 år samt andra begränsningar och WhatsApp har 16. Kontrollera själv vad som gäller idag!


Read only kan också var bra att använda åtminstone under skoltid.  Titta även på vår Applikationskontroll 

Read Only

Vår "Read Only Facebook" och "Read Only Twitter" funktioner, ger tillgång till den rikedom av information på Facebook och Twitter, utan möjlighet att posta statusuppdateringar, skriva på forum eller interagera. 

Alternativt, använd vår intelligenta "Real-Time Content Analysis" till att begränsa olämpligt innehåll, och samtidigt ger tillgång till Facebook, Twitter, osv. som helhet.

Vår "Read Only Wikipedia" tillåter läsning, men inte redigering av Wikipedia. Med denna funktion så hindrar ni att er IP blir spärrad.

Självklart så kan ni tillåta lärare samt även enskilda elever att få redigera Wikipedia.

Vi vill inte blockera Internet, men vi ger er ett bekymmersfritt sätt, att låta era användare få åtkomst med, så mycket frihet som er organisationen tillåter.

Vi tillåter också omfattande filtrering av konversationer och kontroll över P2P-fildelning med Smoothwall Firewall.

Detta kräver dock att trafiken går att titta på, med några appar fungerar detta ej utan då måste användarna använda en webbläsare istället.

Ett annat alternativ är att man istället övervakar dessa appar med Smoothwall Monitor som fungerar med alla appar.