Smoothwall Produkter

AIES AB Svensk distributör till Smoothwall!

AIES AB säljer också direkt till slutkund som företag, kommun etc.

Hitta en Smoothwall återförsäljare nära er

Mässor med Smoothwall

Tack för ert besök!

SETT 2024 i Kista/Stockholm, 16-18 april 2024 Monter: A35 Läs mera om SETT 2024


Bett UK, ExCel London 22-24 January 2025

SETT 2025 Sverige/Stockholm/Kista  8-10 april 2025

Smoothwall Cloud Filter

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen

Smoothwall Classroom Manager

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner

Snabb rapportering från era Cloud filter och på platsen Smoothwall. Smoothwall Cloud Reporting är ett rapporteringsfunktion lätt tillgänglig från er molnportal.

Smoothwall Firewall

Komplett skydd med brandvägg och webbfilter

Kombinerar två produkter Smoothwall Cloud Filter och Smoothwall Firewall. Detta gör att ni snabbt kan komma igång med molnfiltret utan att behöva ändra något lokalt. När ni sedan har tid och möjlighet byter ni ut er befintliga brandvägg till Smoothwall Firewall.

Smoothwall Filter

Webbfilter för de som redan har en bra fungerande brandvägg som t.ex. kommuner

Smoothwall Pulse

Identifiera och stödja elever som behöver hjälp

Qustodio Parental App

Allt-i-ett-lösningen som hjälper föräldrar att hålla sitt barns skärmtid säker och balanserad – på alla enheter.

Det finns fem olika storlekar på färdiga hårdvara från Smoothwall. Först väljer man mjukvara som skall installeras i den, Smoothwall Firewall eller Smoothwall Filter sedan väljer man storleken på hårdvaran baserat på antalet användare och bandbredd.

Smoothwall Monitor

Övervakning direkt i klienten som loggar även när man är offline för att sedan rapportera när man åter är på Internet. Främst för Internat och stora organisationer. 

Smoothwall har även andra tjänster och produkter

Smoothwall utbildning

Smoothwall har olika utbildningar både för tekniker men även för lärare och föräldrar.

Smoothwall dokumentation

Smoothwall har olika system för att dokumentera olika händelser för era elever.