Smoothwall Produkter

Smoothwall Firewall

Komplett skydd med brandvägg och webbfilter

Smoothwall Cloud Filter

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen

Smoothwall Classroom Manager

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner

Kombinerar två produkter Smoothwall Cloud Filter och Smoothwall Firewall. Detta gör att ni snabbt kan komma igång med molnfiltret utan att behöva ändra något lokalt. När ni sedan har tid och möjlighet byter ni ut er befintliga brandvägg till Smoothwall Firewall.

Snabb rapportering från era Cloud filter och på platsen Smoothwall. Smoothwall Cloud Reporting är ett rapporteringsfunktion lätt tillgänglig från er molnportal.

Smoothwall Filter

Webbfilter för de som redan har en bra fungerande brandvägg

Smoothwall Monitor

Övervakning direkt i klienten som loggar även när man är offline för att sedan rapportera när man åter är på Internet. Främst för Internat och stora organisationer. 

Det finns fem olika storlekar på färdiga hårdvara från Smoothwall. Först väljer man mjukvara som skall installeras i den, Smoothwall Firewall eller Smoothwall Filter sedan väljer man storleken på hårdvaran baserat på antalet användare och bandbredd.

Smoothwall utbildning

Smoothwall har olika utbildningar både för tekniker men även för lärare och föräldrar.

Smoothwall dokumentation

Smoothwall har olika system för att dokumentera olika händelser för era elever.