IDex Directory

Autentisering med IDex Directory

Smoothwall stöder webbfiltrering baserad på IDex Directory för Microsoft’s directory service 

 IDex

Individuell användaridentifiering börjar bli obligatorisk. IDex har byggts med dessa behov i åtanke - det möjliggör tillförlitlig användaridentifiering oavsett domänkontrollantens infrastruktur.

IDex är klar direkt efter installationen. 

IDex är inte beroende av en anslutning till domänkontrollanter, systemet lär sig vart efter som användarna loggar in. 

Denna snabba implementering gör den idealisk för alla storlekar av installation och lättskalning. 

IDex är utformat för att möta det växande behovet av individuell användaridentifiering.

Introduktion till Smoothwalls funktion, ID Indexing System, som ger ett sätt att på ett tillförlitligt sätt identifiera redan autentiserade användare i ett brett spektrum av Active Directory-domännätverk på bredare område, där länk och hastighet inte kan garanteras. 

ID IndexeringenSystem består av:

IDex Directory

IDex Directory är hjärtat i IDex-lösningen. Denna databas körs i Smoothwall-installationen. 

IDex Directory registrerar användarnamnet, grupper, IP-adress och tidsstämpel för en användare och integreras med Smoothwall-tjänster som kräver identitetsinformation, till exempel Guardian och Firewall. 

Den replikerar data över noder så att alla servrar har tillgång till nuvarande IDex-data och kan tillämpa åtgärder innan en klient först ansluter.

IDex Client (Kommer att utgå)

IDex-klienten är en applikation som körs på en arbetsstation som en tjänst, vidarebefordrar det inloggade användarens användarnamn, grupper och webbtrafik till Smoothwall. 

IDex Client frågar arbetsstationen om vem som är inloggad i enheten vid varje tillfälle och är inte beroende av en anslutning till domänkontrollanter för att identifiera användare. 

Den kan enkelt distribueras och konfigureras via Active Directory Group Policy, och är transparent för slutanvändaren.

IDex Client finns till Windows och IOS.

IDex Agent

IDex Agent är en applikation som körs på Windows Active Directory domänkontrollanter.

Den övervakar Windows-händelser på domänkontrollanten och meddelar IDex Directory av det inloggade användarens användarnamn och IP-adress i realtid. 

Gruppinformationen replikeras dagligen, med möjlighet att manuellt utlösa replikering. 

IDex Agent kan distribueras med hjälp av Active Directory Group Policy.

Via denna länk hittar ni alltid de senast klinterna för nerladdning: https://customer.smoothwall.net/download/