OneBlox Egenskaper

En sådan objekt kopia skyddar er data i största möjliga utsträckning från antingen 1 eller 2 samtidiga diskfel eller till och med från en osannolik händelse, 

av 2 OneBlox-fel när du har en Ring med 3 eller fler OneBlox.

OneBlox använder ett eget objektbaserade filsystem som skapar flera kopior av varje dataobjekt för att skydda mot olika sorters fel. 

OneBlox placerar sedan dessa dataobjekt på olika diskenheter och / eller OneBlox i en ring. 

OneBlox Egenskaper och fördelar

OneBlox datalagrings NAS med objekthantering

OneBlox utökar enkelt er globala lagringspoolen utan större konfiguration och utan nedtid för era användare.

OneBlox använder en ring arkitektur som stöder flera OneBlox-enheter som presenterar ett enda globalt filsystem. 

En ring kan bestå av en eller flera OneBlox, skalning från några Terabyte (TB) till många Petabyte (PB) av hårddisklagringskapacitet. 

När kravet ändras är OneBlox extremt smidig. Lägg helt enkelt till ett antal enheter, när som helst, och i vilken kapacitet som helst, för att uppfylla era krav på lagring. 

Skalnings arkitektur

 OneBlox för virtuella miljöer            

        OneBlox stöder VMware och Hyper-V-miljöer, vilket möjliggöra för virtuella maskiner att använda NFS-datastore. 

       Konsolidera flera NFS-datastore i en enda OneBlox Ring och skala till hundratals TB med OneBlox avancerade datareduktion. 

            

       Behöver Ni hög prestanda? OneBlox 5210 är perfekt för er, med snabba SSD diskar och flera 10GbE nätverksportar, för möta prestandakravet för hungriga virtuella maskiner. 

            

       Behöver Ni mer lagringskapacitet? Enkelt, genom att lägga till flera diskar eller flera OneBlox enheter. 

       De virtuella servrarna ser direkt ytterligare lagringskapacitet - med nollkonfiguration. 

       Video hur OneBlox 5210 fungerar i virtuell miljö.

        

Organisationer som behöver full katastrofåterställning kan utnyttja StorageCrafts molbaserade DRaaS och vara igång på några minuter.

Oavsett om ni idag tittar på lokal återställning eller en molnbaserad som en tjänst, så kan OneBlox uppfylla de mest krävande återställnings kraven. 

OneBlox 5210 kan omedelbart återställa 100 GB i sekund med StorageCraft ShadowProtect eller Veeam Instant Recovery. 

Instant Recovery

Inom en enda ring, kan OneBlox ha en effektiva lagringsskala över 4PB hårddiskkapacitet och hundratals TB med SSD kapacitet.

Exablox är den enda leverantören i lagringsindustrin som gör det möjligt för organisationer att välja mellan inline variabel längd och deduplikering med fast längd. 

Variabel längd deduplikering passar perfekt för säkerhetskopiering / återställning och ger exceptionellt höga deduplicerings förhållanden, vanligtvis 10: 1 * eller mer. 

Dessutom möjliggör OneBlox unika arkitektur inline-komprimering för ytterligare effektivitet. 

Dynamisk reduktion

* Aktuella deduktionsförhållanden varierar och resultaten baseras på varje unik kunddata.

Ta med er era egna hårddiskar och välj nya SSD-diskar från kompatibilitetsguiden. 

Ingen RAID, inga LUN, inga volymer. 

OneBlox ger flexibiliteten för organisationer att mixa och matcha olika drivtyper (SATA, SAS) med olika kapaciteter inom samma OneBlox och inom OneBlox Ring. 

Köp exakt den kapacitet som din organisation behöver i början och sedan i framtiden, kan ni öka kapaciteten genom att mixa och matcha ytterligare enheter. 

OneBlox samlar automatiskt det nya lagret i den befintliga globala lagringspoolen. 

Inga störningar för program eller användare. Inga konfigurationsinställningar att slutföra. Inga musklick. Inga kommandorader. 

Dynamisk tillväxt

Gartner-gruppens forskning visar disk och flash-enheter kan stå för upp till 50% av hårdvarukostnaderna för lagringssystem. 

Genom att undvika det stora prispåslaget på diskar från många lagringsleverantörer, så ger Exablox er en stor kostnadsbesparing jämfört med andra lagringslösningar. 

Kombinerat med OneBlox kraftfulla inline deduplicering och komprimering maximeras lagringsutnyttjandet och outnyttjad kapacitet minimeras.

OneBloxs smidighet att lägga till lagring när som helst kommer med den extra fördelen att den också leverera betydande kostnadsbesparingar. 

Exablox's tar er egen diskar till användning. Följaktligen kan också varje företag köpa sina egna diskar till detaljhandelspriser.

Lättanvänd och prisvärd

Behöver ni lägga till tillgänglighet eller prestanda?

Utan avbrott i era applikationer eller för era användare kan ytterligare OneBlox läggas till och automatiskt konfigureras.

OneBlox enkla och störningsfri skalbarhet är unik.

Användarvänlighet med gör det enkelt att installera OneBlox på mindre än 15 minuter.

Sätt bara in minst tre diskar, sätt i Ethernet och sätt på den. Det är så enkelt. 

Behöver ni mera lagringsutrymme? Lägg bara till enheter och kapaciteten läggs till i samma globala lagringspool. 

Nollkonfiguration

Flexibel Multi-Site Replication Implementera katastrofåterställning med asynkron multireplikation. Använd en flexibel 1-till-1, 1 till många, många-till-1 dubbelriktad replikeringsarkitektur med flera OneBlox-ringar. Implementera exakt den konfiguration som passar ert företagets behov av geografiskt fördelade datamiljöer. Endast deduplicerade och komprimerade data replikeras så att överföringen är mycket effektiv för er bandbredd.                                                Många implementeringar kräver att käll- och mållagringsinfrastrukturen är identisk. Exablox ställer inte några begränsningar för den största flexibiliteten.

I själva verket kan slutanvändare återhämta sin egen information, enkelt genom att välja "Previous Version" från sin dator eller navigera i Mac Finder eller Windows Explorer. 

Inget behov av att återställa information från gårdens backup, bara att bläddra och återhämta på några sekunder.

OneBlox kontinuerliga arbetande dataskydd säkerställer att all information som skrivs är helt skyddad. 

Genom att OneBloxatt kan ta kontinuerliga och obegränsade mängd ögonblicksbilder av er information som skrivet till OneBlox, 

kan varje fil enkelt återställas vid data korruption, radering eller information som innehas av ransomware. 

Dataskydd

OneBlox kopierar transparent och distribuerar intelligent dataobjekten över flera diskar och enheter, detta skyddar mot diskfel och OneBlox-fel. 

I händelse av fel omfördelas dataobjekten och återbalanseras för att säkerställa ett fortsatt fullständigt skydd.

Exablox distribuerade filsystem är uppbyggt ovanpå en finkornad innehållsadresserbar distribuerad objekt med en hashed ringarkitektur, 

som har små, men oföränderliga objekt som en grund. 

Denna underliggande teknik gör det möjligt för OneBlox Ring att skydda den lagrade informationen fullt ut utan äldre RAID-tekniker. 

Alltid tillgänglig

OneBlox stöder bl.a. kraven från HIPPA m.m.

OneBlox kan krypterar all information som lagras med AES 256. 

Om en disk eller enhet försvinner från en OneBlox-ring, så är den krypterad. 

Företag som väljer en stark lösenordsfras har kontroll över säkerheten för sin krypterad information.

Kryptering