Time Slots

Tidsstyrning för användandet av Internet

Time Slots

Låt läraren bestämma över Internet under lektionerna, se Smoothwall Classroom Manager

Se även Time Quotas för att sätta tidskvoter istället för fasta tider.

Time Slots i webbfiltret 

Ni kan konfigurera webbfiltret att visa saker är tillåtna under vissa tider via Time Slots.

Detta gör att Internet kan vara tillåtet för vissa kategorier och olika platser, beroende på tid och dag.

För skolor så kan man i förhand lägga in de grupper som har prov kommande vecka, så att de ej kommer åt Internet under prov tiden.

Då ser man till att man har lagt till reglerna under "Web filter policies" som använder de skapade tiderna. 

Har man ej några prov kommande vecka, så är det bara stänga av regeln, se bild 2 nedan. 

Time Slots

Web filter policies

Ni kan även skapa en policy vid t.ex. prov om man ej har Smoothwall Classroom Manager