Exablox

Exablox ägs av StorageCraft sedan 2017.

Exablox har en produktserie som heter OneBlox, den jobbar internt med object, men mot användaren är den som en vanlig nätverksdisk.

Behöver nätverksdisken mera utrymme tilldelar ni bara det via en portal "OneSystem" en molntjänst som ni kan välja att installera lokalt.

Behövs det totalt mera utrymme adderar ni bara flera diskar eller OneBlox enheter.

OneBlox Architecture

OneBlox är en avancerad datalagringslösning som gör det är lätt för företag att växa, när det behövs mera datalagring. 

Exablox objektbaserad lagringsenhet löser företagens gemensamma lagringsproblem.

Ni slipper: komplicerade installationer, besvärlig hantering, begränsad kapacitet och tunga/svåra uppgraderingar. 

Exabloxs kombinerar SMB / NFS-åtkomst med OneSystem, en elegant cloud-based managementtjänst för flera användare.

Exablox datalagring