Failover

Redundans för affärskritiska miljöer

Skydda er mot hårdvarufel!

Hårdvaru failover för Smoothwall gör att en slav tar över, i händelse av hårdvarufel.

Slaven ger allt skydd din master Smoothwall vanligtvis ger.

Detta fungerar genom att, det går en Heartbeat signal mellan master och slav-systemet, via ett dedikerat nätverkskort.

Om mastern får fel eller om man behöver starta om, efter en uppdatering. Då tar slaven över alla funktioner som mastern tidigare gjorde, inom ett par sekunder.

När mastern är tillbaka online, så kan man låta den automatiskt ta över från slaven.

All konfigurering i mastern kopieras automatiskt över till slaven.

Mastern och slaven måste vara helt identiska när det gäller hårdvaran.

Failover ingår i alla nya Smoothwall licenser.