Chromebooks

Chromebooks

Smoothwall stöder webbfiltrering baserad på Google Apps-användarkonton för Chromebooks!

Smoothwall stöder Single Sign-On autentisering för Chromebook användare

När användarna initialt loggar in på sina Chromebooks, kommer samma autentiseringsuppgifter användas för att verifiera användaren med Smoothwall. 

Det finns inga inloggningsportaler och funktionen fungerar perfekt både på plats och på distans.

Chromebooks går om iPads i försäljning till den amerikanska utbildningsmarknaden - de betjänar tusentals användare i varje distrikt. 

Eftersom denna användarbas växer snabbt, kommer vi att vara här för att garantera smärtfri, säker integration av nya enheter. 

Smoothwall  Connect för Chromebooks kan tryckas ut snabbt till alla era användare från Google Admin Konsolen.

Smoothwall har haft remotelösningar för Chromebooks sedan början av 2015.

Självklart fungerade Chromebooks i skolnätverk med Smoothwall redan vid lanseringen av Chromebooks i Sverige 2013.

Läs mera här på Engelska: Smoothwall Releases Seamless Single Sign-On to Ensure Instant Chromebook Filtering

Smoothwall Cloud Filter - Moln webbfilter

Ni sköter webbfiltret och rapporterna enkelt ifrån en moln lösningen eller ifrån er, via eran befintliga Smoothwall. 

Webbfiltret sitter direkt i era Chromebooks, detta gör att trafiken ej behöver sändas tillbaka någonstans.

Smoothwall Classroom Manager

Läs mera om hur läraren kan ta kontroll av elevernas datorer, under sina lektioner.

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner.

Katalogtjänst

Google som en katalogtjänst - Google as a Directory Service

Google som en katalogtjänst tillåter användarautentisering och kartläggning av grupp, baserad på Google Apps-konton och gruppmedlemskap utan att behöva koppla ett Active Directory till Google.

Denna katalog typ kan användas med för Chromebook för att uppnå filtrering utan behov av ett AD eller behovet av att konfigurera Google Active Directory Sync.

Det är möjligt att länka Smoothwall grupper till Google-grupper, vilket gör att regler såsom innehållsfiltreringspolicy från Smoothwall ska tillämpas baserat på grupper. 

Organisatoriska enheter kan även mappas direkt till grupper i Smoothwall.

Synkronisering med Google katalog sker genom att klicka på en knapp i stället för via realtidskommunikation med Google varje gång en användare loggar in.

Inledningsvis är det möjligt att sätta upp flera olika domäner, stöd för underdomäner kommer senare.

Om ni har ett Active Directory som synkroniseras med Google (GADS) ska ni konfigurera Smoothwall att använda Active Directory-anslutning.

Även Azure AD stöd finns!

Hur man mappar en befintligt Google autentiseringstjänst till Smoothwall.

Ett webbfilter för Chromebook som även autentiserar Chromebook användarna

Nu kan ni på ett säkert sätt använd Chromebook i skolan och på arbetsplatser.

 Användas tillsammans med en Google Chrome Extension. 

Era Chromebooks fungerar både när användaren är lokalt och utanför ert nätverk

Ni kan ha olika regler beroende på var man är.  

Lösningen är utformad för att fungera tillsammans med Chromebook Management Console som används för att hanterade enheterna.

Privatägda Chromebooks kan använda BYOD eller Global Proxy.