Smoothwall Cloud Reporting

Smoothwall Cloud Reporting gör att ni ej behöver ha era rapporter i ert serverrum. 

Safeguarding larm ingår 

Ni får larm via e-post om någon är på drogsidor m.m.

Ni anger själva vilka personer som ska få larmen från de olika klasserna/grupperna.

Ni kan ange flera personer för varje klass/grupp om ni så vill.

Inställningarna för vilka som ska få larm sker i Smoothwall Cloud Filter.

Det finns även många företag som erbjuder e-post till SMS som tjänst om ni vill istället vill få ett SMS.

Sökningarna eller sidorna behöver inte vara blockerade, vilket vi rekommenderar för t.ex. självskada. 

Smoothwall Cloud Reporting ger er bl.a. information om vad eleven har gjort före och efter larmet samt att även information av safeguarding nivåer som triggat ett larm.

De olika Safeguarding larmen som finns i Smoothwall

Exempel på e-post larm

Smoothwall Cloud Reporting Svenska.pdf

Via samarbeten kan vi också erbjuda Firewall as a service (FWaaS) med rapportfunktioner

Smoothwall Cloud Reporting

Robust användarautentisering

Ni använder ert Google eller Microsoft konto för att logga in i molnportalen.

Snabbare installation och rapporter

Dra fördel av snabbare och enklare installation samt snabb tillgång till rapporter. Bra grafisk överblick.

Full rapportering av händelser

Rapporterar all data och skapar på så sätt en bild runt olika ev. händelser.

90 dagars lagring

Lagrar dina filterdata säkert i molnet för 90 dagar. Det finns även längre förvaringspaket tillgänglig om det behövs.

Exportera data

Data och grafer kan exporteras för användning i olik rapporter eller presentationer.

Visa senaste data

Synkroniserar och samlar in data från lokal Smoothwall var 15:e minut från Cloud Filtret var 5:e minut.

Rapporttyper

Användarrapport

Använd denna rapport när du vill veta mer om en specifik användare. Se deras mest besökta domäner, alla sökningar de har gjort inom angiven tidsperiod och ev. Safeguardian problem som finns i uppgifterna.

Safeguarding rapport

Använd denna rapport när du vill veta mer om Safeguarding larmen. Ni kommer att se de olika nivåerna samt vem och när samt vad som orsakat larmet.

Domänrapport

Använd den här rapporten för att ta reda på vem som har besökt en specifik domän under en given tidsperiod och vilka safeguarden larm som blev triggade.

Kategorirapport

Använd den här rapporten för att söka efter användaraktivitet inom en angiven kategori. 

Kategorier kan inkludera självskada, självmord, droger, missbruk och annat.

Enhetsrapport

Använd den här rapporten när du vet IP-adressen för en enhet på som rörande incident som har ägt rum. 

Insiktsfullt data om de användare som har åtkomst till den enheten.

Smoothwall Cloud Reporting Svenska.pdf