Smoothwall Cloud Reporting

Smoothwall Cloud Reporting

Smoothwall Cloud Reporting gör att ni ej behöver ha era rapporter i ert serverrum. 

Smoothwall Cloud Reporting Svenska.pdf

Via samarbeten kan vi också erbjuda Firewall as a service (FWaaS) med rapportfunktioner

Smoothwall Cloud Reporting

Robust användarautentisering

Ni använder ert Google eller Microsoft konto för att logga in i molnportalen.

Snabbare installation och rapporter

Dra fördel av snabbare och enklare installation samt snabb tillgång till rapporter. Bra grafisk överblick.

Full rapportering av händelser

Rapporterar all data och skapar på så sätt en bild runt olika ev. händelser.

90 dagars lagring

Lagrar dina filterdata säkert i molnet för 90 dagar. Det finns även längre förvaringspaket tillgänglig om det behövs.

Exportera data

Data och grafer kan exporteras för användning i olik rapporter eller presentationer.

Visa senaste data

Synkroniserar och samlar in data från lokal Smoothwall var 15:e minut från Cloud Filtret var 5:e minut.

Rapporttyper

Användarrapport

Använd denna rapport när du vill veta mer om en specifik användare. Se deras mest besökta domäner, alla sökningar de har gjort inom angiven tidsperiod och ev. Safeguardian problem som finns i uppgifterna.

Enhetsrapport

Använd den här rapporten när du vet IP-adressen för en enhet på som rörande incident som har ägt rum. 

Insiktsfullt data om de användare som har åtkomst till den enheten.

Domänrapport

Använd den här rapporten för att ta reda på vem som har besökt en specifik domän under en given tidsperiod och vilka safeguarden larm som blev triggade.

Kategorirapport

Använd den här rapporten för att söka efter användaraktivitet inom en angiven kategori. 

Kategorier kan inkludera självskada, självmord, droger, missbruk och annat.

Smoothwall Cloud Reporting Svenska.pdf