Smoothwall Monitor

Hjälper skolor att proaktivt upptäcka risker innan de blir verkliga incidenter

Främst för Internat och större organisationer. 

Kontakta oss för mera information

Smoothwall Monitor Product Brochure swe.pdf

Smoothwall Monitor - Viktiga funktioner

Människomodererad, 24/7, 365

Avancerad beteendeteknik och välutbildade mänskliga moderatorer varnar utsedd personal för barn som misstänks bli sårbara. 

Hjälper utsedd personal att upptäcka utsatta elever som annars kan gå obemärkt förbi

Monitor kan hjälpa till att upptäcka barn som misstänks vara i riskzonen långt utöver vad en lärares ögon och öron kan uppnå.

Trygghet för både skolor och föräldrar

Skolor kan koncentrera sig på att stödja och utbilda elever, med sinnesfrid att om Monitor upptäcker en potentiell onlineincident kommer de att varnas inom några minuter.  

Realtidsvarningar för snabbare ingripanden:

Varningar i realtid 

Utsedda skolpersonal larmas i realtid och inom några minuter efter att en händelse har upptäckts. Aviseringar sker via e-post och per telefon för de högsta misstänkta riskerna. Alla varningar kommer med kontextuella bevis för att stödja nästa stegs beslutsfattande.

Mänsklig måttfullhet 

Ett välutbildat, mänskligt modereringsteam ger skydd 24/7, 365 dagar om året. De bedömer de allvarligare varningarna och tar bort falska positiva meddelanden innan de kontaktar utsedd personal. 

Lämpliga aviseringar

Lågnivåvarningar lagras i instrumentpanelen för visning vid nästa inloggning. Medelstora varningar kommuniceras via e-post. Höga varningar förmedlas via telefon. Anvisad personal kontaktas endast vid behov. 

Hjälper till att synliggöra osynliga risker:

Hjälper till att upptäcka risker i det digitala rummet

Riskbedömer allt en elev skriver på Google, Office 365, offlinedokument, webbchatt, sociala medier och mer.

Fungerar online och offline

Fångar upp misstänkta risker även när enheten är frånkopplad från internet. När enheten återansluter överförs data till Smoothwall Monitor för analys.

Hjälper till att upptäcka sårbarheter i de bredaste kategorierna

Inklusive potentiella psykiska problem, mobbning, våld, självskada, självmordstankar, droger, gäng, grooming, radikalisering och mer.

Optimerar personalens tid:

Minimerar falska positiva resultat

Mänsklig måttlighet minskar dramatiskt falska positiva resultat. Personaltid uppbärs endast när det är absolut nödvändigt. 

Snabb implementering

Molnbaserat och med snabb och enkel implementering innebär att det inte finns någon IT-börda och inget pågående behov av teknisk administration.

Bevis minimerar behovet av ytterligare information

Risk bedömer hela ineehållet på skärmen, inte bara URL:en, vilket innebär att varningar är mer exakta och åtföljs av bevis för att stödja beslutsfattande före intervention.


Smoothwall Monitor - Övervakning även offline 

Om ni behöver möjlighet att övervaka allt som händer på era enheter så är Smoothwall Monitor rätt produkt, då den övervakar även utan Internet samt vad man skriver i alla appar.

Smoothwall Monitor stoppar ej något, men ni får larm så fort enheten har Internet. Bra för t.ex. Internat.

Finns idag ej till Svenska, men har stöd för många andra språk, man kan lägga in egna ord och fraser även på Svenska. 

Hör av er om ni har behov av Smoothwall Monitor även på Svenska.

Smoothwall Monitor resultat 2022

 Produktöversikt

I en värld där digitalt lärande snabbt blir allt vanligare inom utbildning, är det viktigt att skydd och onlinesäkerhet för barn också utvecklas snabbt.

Smoothwall Monitor är en textanalys tjänst som installeras direkt på enheterna. (Behöver ej Smoothwall Firewall eller Smoothwall Filter)

Smoothwall Monitor  bygger en profil av användaren och varna er när deras riskprofil blir kritisk.

Smoothwall Monitor ger en avancerade övervakning som sköts av AI teknik. 

Vilket innebär att ni kan koncentrera er på att ge stöd och utbildning till barnen i er vård, med sinnesfrid att ni kommer att varnas av systemet om en incident uppstår.

Video - Case Study

Andy Eastcrabbe - IT Manager at Hipperholme Grammar Schools

Ann Rose - Computing and E-safty lead

Video - Smoothwall Monitor Webinar

Smoothwall Monitor - Övervakning även offline 

Om ni behöver möjlighet att övervaka allt som händer på era enheter så är Smoothwall Monitor rätt produkt, då den övervakar även utan Internet samt vad man skriver i alla appar.

Smoothwall Monitor stoppar ej något, men ni får larm så fort enheten har Internet. Bra för t.ex. Internat.

Finns idag ej till Svenska, men har stöd för många andra språk, man kan lägga in egna ord och fraser även på Svenska. 

Hör av er om ni har behov av Smoothwall Monitor även på Svenska.

Smoothwall Monitor Product Brochure swe.pdf