Backup media LTO

Backup media LTO

Tillgången på LTO 9 och LTO 8 börjar bli bättre.....

Idag så säljer vi mest LTO 7 media som har en bandstorlek på 6 TB okomprimerad.

Använder man dem i en LTO 8 drive som har stöd för LTO 8M med LTO 7 media som formateras som LTO 8M så rymmer de 9 TB.

LTO-7 har en överförings hastighet på upptill 300 MB/sec okomprimerad.

LTO stöder också den öppna standarden LTFS-Linear Tape File System.

Med LTFS, är det lika enkelt och intuitivt som att använda ett USB-minne för att komma åt data som lagras på en LTO Ultrium bandkassett.

http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Tape-Open

Informationen hämtad från http://www.overlandstorage.com/