Bandbredd

Bandbredds begränsning genom proxyn

Sätt fartgränser på Internet!

Låt inte webbplatser som YouTube med streaming monopolisera din bandbredd

Streaming stod för mer än hälften av webbtrafiken i Nordamerika under 2013. 

Fler streamingtjänster uppgraderas till HD, 4K mm. Då kommer efterfrågan på bandbredd att växa. 

Dessa typer av webbplatser som bl.a. Youtube har potential att tömma dina nätverks resurser.

Smoothwall har även infört en kategori "YouTube HD streaming" så ni även via webbfiltret kan hindra era användare att ta upp all bandbred.

Vi talar inte bara om YouTube, Netflix, iPlayer och Hulu.  

Webbplatser förlitar sig nu på högkvalitativa streamingtjänster. Till att utbilda användarna, förmedla nyheter och sälja produkter. 

Tidigare skulle ni bara ha blockerat YouTubes streamingtjänster, men har ni råd att förlora tillgång till alla dessa resurser?

Vill ni blockera tillgången till YouTube?  

Vill ni begränsa video streaming till en viss grupp av användare, eller ett visst rum? 

Vill ni se till att idrottsrelaterade streamingtjänster aldrig använder mer än 10% av din bandbredd?  

Kan ni erbjuda flexibel bandbredd för video, utifrån krav på mer högt prioriterade tjänster?

Smoothwall är nästa generationens webb-filter, redo för de utmaningar som Internet erbjuder. 

Vill ni använda er av online video resurser som YouTube utbildning, utan att inverka på övrigt.

Kontakta oss redan idag.

Bandbredds begränsning genom Policy

Användare av Smoothwall Webbfiltrering kan begränsa bandbredden.

Begränsa användandet av bandbredden med hjälp av kategori, användare, tid eller plats!

Vill ni begränsa bandbredden på YouTube? Men samtidigt bevara tillgång till andra videokällor.

Vill ni att de YouTube filmer ni godkänt, skall gå med högsta fart, valet är ert.

Det är nu enkelt att förhindra olika webbtjänster tar upp för stor del av er bandbredd, utan att ni helt behöver blockera dem.

Gränser kan vara baserade på enskilda kategorier, användare, tider och platser, snarare än att bara destination.

Sätt krypfart istället för att förbjuda, så går det snabbt där det ska göra det!

Denna funktion ingår i webbfiltret, den kan styra trafiken som går igenom proxyn.

Om ni låter era Smoothwall Cloud Filter användare bara passera ert webbfilter kommer ni ej att kunna styra deras bandbredd.