Smoothwall

Smoothwall utvecklar brandväggar och webbinnehållsfilter främst till skolmiljöer och större företag

Smoothwall hjälper er att leverera rätt webbtjänster till rätt användare när och där de behöver dem - Smoothwall levererar Webben ni vill ha

Smoothwall startade i början av 2000 talet i England, Smoothwall har idag (2022) vuxit till en prisbelönad, organisation som hjälper över 7 miljoner användare.

10 000 skolor och 40 % av utbildningsorganisationerna i Storbritannien litar på Smoothwall.

Smoothwall skapade redan 2002 ett innehållswebbfilter, redan 2004 gick det att ansluta Smoothwall till Microsoft AD för att sedan snabbt komma med flera autentiserings möjligheter, 2012 var det dags för Google autentisering. 2009 Införde Smoothwall HTTPS filtrering och 2019 var det dags för Två faktor autentisering (2FA) för administratörs inloggningen. Smoothwall har idag partners i mer än 60 länder runt om i världen.

Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan började av 2000 talet

Det betyder att webbfiltret är ordentligt anpassat för den Svenska marknaden, vilket många av våra konkurrenter inte är. Detta betyder att Smoothwall vet om det är en Svensk nyhetssida eller om det är en svensk utbildningssidan för sexualkunskap. Smoothwall har också möjlighet att t.ex. blockera en sökning på vulgära Svenska ord.

Jämför gärna Smoothwall med andra produkter i en riktig Svensk miljö

Mässor med Smoothwall

SETT var 26-28 april 2022

Tack för ert besök!

Läs mera om SETT 2022

Smoothwall Cloud Filter

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen.

Smoothwall Cloud Filter är webbfiltret som sitter direkt i klienten utan att kompromissa med funktioner. Ni är igång på nolltid.

Smoothwall finns som mjukvara, hårdvara och till virtuella installationer samt olika molnlösningar.

Smoothwall fungerar för alla klienter oavsett, om det är Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Chrome, BB eller Android.

Smoothwall Firewall tillhör den nya generationens brandväggar som ibland också kallas ngfw, next generation firewall eller applikationsbrandvägg.

Läs mer på dessa sidor:

Smoothwall Firewall

Komplett skydd med brandvägg och webbfilter

Smoothwall Cloud Filter

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen

Smoothwall Classroom Manager

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner

Kombinerar två produkter Smoothwall Cloud Filter och Smoothwall Firewall. Detta gör att ni snabbt kan komma igång med molnfiltret utan att behöva ändra något lokalt. När ni sedan har tid och möjlighet byter ni ut er befintliga brandvägg till Smoothwall Firewall.

Snabb rapportering från era Cloud filter och på platsen Smoothwall. Smoothwall Cloud Reporting är ett rapporteringsfunktion lätt tillgänglig från er molnportal.

Smoothwall Filter

Webbfilter för de som redan har en bra fungerande brandvägg

Smoothwall Monitor

Övervakning direkt i klienten som loggar även när man är offline för att sedan rapportera när man åter är på Internet. Främst för Internat och stora organisationer.

Det finns fem olika storlekar på färdiga hårdvara från Smoothwall. Först väljer man mjukvara som skall installeras i den, Smoothwall Firewall eller Smoothwall Filter sedan väljer man storleken på hårdvaran baserat på antalet användare och bandbredd.

Smoothwall har även andra tjänster och produkter

Smoothwall utbildning

Smoothwall har olika utbildningar både för tekniker men även för lärare och föräldrar.

Smoothwall dokumentation

Smoothwall har olika system för att dokumentera olika händelser för era elever.

Nedan ser ni hur Smoothwall hur utvecklats genom de första åren

Smoothwalls Ltd Engelska sida www.smoothwall.com