Smoothwall

Smoothwall utvecklar brandväggar och webbinnehållsfilter främst till skolmiljöer och större företag

Smoothwall hjälper er att leverera rätt innehåll till era användare när och där de behöver dem - Smoothwall levererar Webben ni vill ha

Smoothwall startade i början av 2000 talet i England, Smoothwall har idag (2023) vuxit till en prisbelönad, organisation som hjälper långt över 7 miljoner användare. 12 500 skolor och 40 % av utbildningsorganisationerna i Storbritannien litar på Smoothwall.

Smoothwall skapade redan 2002 ett innehållswebbfilter, redan 2004 gick det att ansluta Smoothwall till Microsoft AD för att sedan snabbt komma med flera autentiserings möjligheter, 2012 var det dags för Google autentisering. 2009 Införde Smoothwall HTTPS filtrering och 2019 var det dags för Två faktor autentisering (2FA) för administratörs inloggningen. Smoothwall har idag partners i mer än 60 länder runt om i världen.

Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan började av 2000 talet

Det betyder att webbfiltret är ordentligt anpassat för den Svenska marknaden, vilket många av våra konkurrenter inte är. Detta betyder att Smoothwall vet om det är en Svensk nyhetssida eller om det är en svensk utbildningssidan för sexualkunskap. Smoothwall har också möjlighet att t.ex. blockera en sökning på vulgära Svenska ord.

Ni kan även spärra sökningar på t.ex. Vape samt sätta upp larm om man söker efter droger eller självmord.

Jämför gärna Smoothwall med andra produkter i en riktig Svensk miljö

Mässor med Smoothwall

BETT2023 i London 29-31 mars 2023

Smoothwall Ltd Stand: SD51  Läs mera om Bett 2023

SETT 2023 i Kista/Stockholm 18-20 april 2023 

även förlängt med kvällsöppet 19 april till 20.00

Vi har en ny plats MONTER: A:35  Läs mera om SETT 2023

Smoothwall Cloud Filter är webbfiltret som sitter direkt i klienten utan att kompromissa med funktioner. Ni är igång på nolltid.


Smoothwall

Smoothwall finns som molntjänst eller mjukvara för installation i egen fysisk hårdvara eller virtuella installationer även färdig hårdvara finns.

Smoothwall fungerar för alla klienter oavsett, om det är Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Chrome, BB eller Android.

Smoothwall Firewall tillhör den nya generationens brandväggar som ibland också kallas ngfw, next generation firewall eller applikationsbrandvägg.

Läs mer på dessa sidor:

Smoothwall Firewall

Komplett skydd med brandvägg och webbfilter

Smoothwall Cloud Filter

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen

Smoothwall Classroom Manager

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner

Kombinerar två produkter Smoothwall Cloud Filter och Smoothwall Firewall. Detta gör att ni snabbt kan komma igång med molnfiltret utan att behöva ändra något lokalt. När ni sedan har tid och möjlighet byter ni ut er befintliga brandvägg till Smoothwall Firewall.

Snabb rapportering från era Cloud filter och på platsen Smoothwall. Smoothwall Cloud Reporting är ett rapporteringsfunktion lätt tillgänglig från er molnportal.

Smoothwall Filter

Webbfilter för de som redan har en bra fungerande brandvägg

Smoothwall Monitor

Övervakning direkt i klienten som loggar även när man är offline för att sedan rapportera när man åter är på Internet. Främst för Internat och stora organisationer. 

Det finns fem olika storlekar på färdiga hårdvara från Smoothwall. Först väljer man mjukvara som skall installeras i den, Smoothwall Firewall eller Smoothwall Filter sedan väljer man storleken på hårdvaran baserat på antalet användare och bandbredd.

Smoothwall har även andra tjänster och produkter

Smoothwall utbildning

Smoothwall har olika utbildningar både för tekniker men även för lärare och föräldrar.

Smoothwall dokumentation

Smoothwall har olika system för att dokumentera olika händelser för era elever.

Nedan ser ni hur Smoothwall hur utvecklats genom de första åren

     Smoothwalls Ltd Engelska sida www.smoothwall.com