Smoothwall: GDPR

Smoothwall och GDPR

Hur Smoothwalls-produkter gör så att ni lättare kan följa GDPR

Som många av er redan är medvetna om, är att GDPR - General Data Protection Regulation kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (1998:204).

Denna nya lagstiftning ger konsumenterna mer information om hur företag använder sina uppgifter och inför hårdare böter för företag som inte följer.

Förordningen gäller alla organisationer som samlar personuppgifter från EU-medborgare och förenar regler om dataskydd i hela EU.

Personuppgifter innehåller inte bara skriftlig information, det omfattar också foton, sociala medier namn och inlägg och IP-adresser.

Organisationer ska från den 25 maj 2018 för att se till att de följer lagarna.

Vi förstår att ni som organisation vet du vad GDPR betyder för just er.

Men för att hjälpa er i övergången har vi skapat en folder som beskriver hur Smoothwalls UTM- och SWG-produkterna gör att ni lättare kan följa lagstiftningen.

Smoothwall har också två faktor autentisering för administratörs inloggningen i Smoothwall.

Foldern beskriver följande avsnitt i sin helhet:

    • Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i Smoothwall under GDPR

    • Hur samtycke hanteras, inklusive samtycke för barn

    • Smoothwall -produkter i förhållande till de 8 individuella rättigheterna

    • En fullständig ordlista som förklarar terminologi och villkoren för behandling

Det fungerar bra att lagra data i UK även efter Brexit:

Läs mera på https://www.smoothwall.com/education/legal/

Har ni frågor om Smoothwall och GDPR kontakta oss