YouTube

Hur kan man använda Youtube i undervisningen?

Idag finns det väldigt mycket bra undervisningsmaterial på YouTube

Med Smoothwall kan ni se till att era elever är säkra även på YouTube.

Många av Smoothwall's olika funktioner har tillkommit efter samtal med lärare.

Ni behöver skydda de mindre barnen

För de mindre barnen rekommenderar vi er att bara använda er av videofilmer ni har godkänt. 

Ni kan ha olika filmer i varje klass...

Smoothwall har skapat en beskrivning hur ni gör, som ni hittar här

Smoothwall har många olika funktioner som hjälper er att använda Youtube säkert i er undervisning

Vi börjar med de olika problemen som kan finnas med YouTube

Vad kan vi göra åt detta?

Materialet är kanske ej lämpat för yngre, kan t.ex. innehålla våld och porr

För de mindre barnen rekommenderar vi er att bara använda er av videofilmer ni har godkänt. Ni kan ha olika filmer i varje klass...

Smoothwall har skapat en beskrivning hur ni gör, som ni hittar här

Sedan är det viktigt att man använder YouTube's egna säkerhetsfunktioner som Safe mode oavsett vilka inställningar som finns i webbläsaren samt stänga av kommentarer och annonser

Läs mer om de olika innehålls modifieringar. 

Själva videon är kanske okej, men ej vad man ej vad användarna har kommenterat

Många videofilmer som har ett godkänt innehåll blir ibland spärrat p.g.a. dåliga och sexuella kommentarer, om ni använder "YouTube Comment Removal" kommer era användare åt dessa filmer.  Läs mer om de olika innehålls modifieringar. 

Det går kanske åt för mycket tid på YouTube? 

Börja som vanligt med en dialog med era elever. Hjälper ej detta så börja begränsa vilka tider de får titta på YouTube (godkända filmer kan fortfarande visas) ni hittar mera information under Time Slots.

Det annonseras alltid mycket på YouTube, vilket kan vara störande

Med innehålls modifieringar.  kan ni ta bort annonserna, ni kan även ta bort förslag på video filmer när man använder Google sök.

Under själva lektionerna

Med Smoothwall Classroom Manager kan era lärare hålla koll på era elever samt även se till att alla ser på samma video.