DNS Proxy

DNS Proxy Cache

Med DNS proxy funktion i Smoothwall kan ni ange "villkorlig vidarebefordran" regler, så att ni kan ange olika DNS-servrar för olika domäner. 

Till exempel: om du använder ett Smoothwall system för mulitple Active Directory-domäner, kan du vidarebefordra DNS-förfrågningar för varje domän till lämpliga DNS-servrar.

Dessutom hjälper DNS caching snabba upp svar från långsamma eller avlägsna DNS-servrar.

Guardian använder asynkron DNS (Asynchronous DNS) vilket innebär att flera DNS-frågor kan göras samtidigt.

Det fungerar också att ange fasta namnuppslag (Static DNS hosts).

Smoothwall stöder också säker DNS om er DNS leverantör har stöd för det DNSSEC. 

Glöm inte att prova olika DNS leverantörers svarstider vid olika tider på dygnet, det är inte säkert att er ISP har bäst svarstid. Prova t.ex. Google 8.8.8.8 etc.