DNS Proxy

DNS Proxy Cache

Med DNS proxy funktion i Smoothwall kan ni ange "villkorlig vidarebefordran" regler, så att ni kan ange olika DNS-servrar för olika domäner.

Till exempel: om du använder ett Smoothwall system för mulitple Active Directory-domäner, kan du vidarebefordra DNS-förfrågningar för varje domän till lämpliga DNS-servrar.

Dessutom hjälper DNS caching snabba upp svar från långsamma eller avlägsna DNS-servrar.

Guardian använder asynkron DNS (Asynchronous DNS) vilket innebär att flera DNS-frågor kan göras till DNS-serven samtidigt.

Det fungerar också att ange fasta namnuppslag (Static DNS hosts).

Smoothwall stöder också säker DNS om er DNS leverantör har stöd för det DNSSEC.