Vuxenfilter / Porrfilter

Smoothwall inte bara ett Vuxenfilter

Ju smartare deras digitala värld blir, desto säkrare gör vi den

Vi är dock fortfarande väldigt bra på att stoppa pornografi....

Smoothwall utvecklar teknik och lösningar som är viktiga för ungdomars säkerhet och välbefinnande online.

Smoothwall startade i början av 2000 talet i England, Smoothwall har idag (2024) vuxit till en prisbelönad, organisation som hjälper över 22 miljoner användare.

12 250 skolor, ca 40% av eleverna och ca 1/3 av utbildningsorganisationerna i Storbritannien litar på Smoothwall.

Smoothwall skapade redan 2002 ett innehållswebbfilter, redan 2004 gick det att ansluta Smoothwall till Microsoft AD för att sedan snabbt komma med flera autentiserings möjligheter, 2012 var det dags för Google autentisering. 2009 Införde Smoothwall HTTPS filtrering och 2019 var det dags för Två faktor autentisering (2FA) för administratörs inloggningen.  Smoothwall har idag partners i mer än 60 länder runt om i världen.

Det finns många namn på olika webfiltreringslösningar för Internet.....

Webbfilter- Web filter - Barn filter - Vuxen filter - föräldrafilter - Adult filter - Porrfilter - Porn filter - Internetfilter - Content filter - Innehållsfilter - Barnspärr - Program för föräldrakontroll - Spärrfunktion -URL filter - DNS Filter - Safeguard - m.m.

Smoothwall tillhör gruppen Innehållsfilter - Content filter. Vi tittar på själva innehållet på varje sida i realtid.

Vanligtvis fungerar dessa filter genom att man ”svartlistar” särskilda nyckelord och/eller URL:er, vilket gör att åtkomsten till sajter som innehåller dessa nyckelord eller namn blockeras.

Några säger att de är ett innehållsfilter bara för att man kan avgöra vilka filter man vill använda, men det är fortfarande URL filter eller DNS filter.

Smoothwall tittar i realtid på själva innehållet på just den besökta sidan och bedömer både positiva ord samt negativa ord, Smoothwall ser också vart olika länkar går till om de länkar till porrsidor är sannolikheten stor att denna sida även är en porrsida åtminstone bör den ej vara tillåten i en skolmiljö. Smoothwall tittar även på vad man döpt bilderna till.

Smoothwall undersöker även att kunna titta på bilder och filmer med AI för att kunna hitta porrbilder samt även barnporr.

Smoothwall har varit på den Svenska marknaden sedan början av 2000 talet så vi vet vilka sidor som handlar om sexualkunskap.

Porrfilter i skolan?

"Det finns inga porrfilter i barnens huvuden" Från Lärarnas tidning

Ett webfilter måste alltid fungera i skolans datorer, även utanför skolan. 

Tag alltid dialog med era skolbarn om Internetsäkert samt pornografi på Internet

High Speed Internet Porn and the Experiment Generation

VIDEO CHAPTERS

0:00 Introduction

01:05 Addictive Factors

01:53 First time watching Pornography

03:32 Similarities to Substance abuse

05:08 Motivation and Mental Health

06:00 Erectile Dysfunction

06:55 Escalating Porn Taste

09:45 Daniel Israeli 

11:07 View of women

13:03 Elsa Lantz

14:15 Starting early

17:18 Quitting Porn

27:39 The strategy of the porn industry

32:25 Outro credits 

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn

Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga. Här hittar ni rapporten  (Dnr 2020-0063): https://www.barnombudsmannen.se/om-oss/regeringsuppdrag/kartlaggning-av-kunskap-om-pornografins-inverkan-pa-barn/

Utdrag från rapporten:

Oönskad exponering för pornografi verkar också ske till stor del i skolan, genom att någon exempelvis öppnar upp pornografi på skolans dator, eller på sin egen enhet. Detta beskrevs dock av intervjupersonerna som ”pinsamt” eller ”töntigt” snarare än läskigt eller jobbigt. 

Däremot vittnar elevhälsan och personal på fritidsgårdar om att denna typ av exponering kan vara chockerande beroende på barnets ålder och innehållet i det som visas. 

Även om intervjuerna som Barnombudsmannen genomfört pekar på att oavsiktlig exponering är vanligt förekommande och många av intervjupersonerna minns det som sin första kontakt med pornografi, så är det fortfarande så att den huvudsakliga kontakten med pornografi sker avsiktligt (Statens Medieråd, 2019). 

Enligt de Barnombudsmannen intervjuat inom vården framkommer en bild av att bland pojkar som söker vård och som pratar om sin porrkonsumtion så brukar 11-12 års ålder vara då barnen först själva börjat söka efter materialet. 

Detta är något yngre än genomsnittet på ungefär 13 som redovisas ovan (Mattebo, Tydén, m.fl., 2016), men kan peka på att de som söker hjälp för sin pornografikonsumtion möjligen har börjat konsumera pornografi tidigare än genomsnittet. 

Forskning har till exempel visat på samband mellan tidig pubertal utveckling och frekvent pornografikonsumtion (Beyens m.fl., 2015; Nieh m.fl., 2020). 

Barn och unga pekade ut egna enheter så som laptops, datorer eller smartphone som det sätt som var vanligast att konsumera pornografi. 

I intervjuer med barn och unga lyfter intervjupersonerna att de erfarenheter de hade av att exempelvis kompisar visade material i skolan eller att grupper med barn (särskilt pojkar) kunde titta på pornografi tillsammans för att det var ”spännande”, som ett ”skämt” eller för att visa att man ”hade koll”, var något som skedde snarare i yngre åldrar och att senare blev pornografikonsumtionen mer osynlig i gruppen, något som blev mer personligt och privat med åldern och mindre kopplat till gruppaktiviteter. 

VARFÖR BEHÖVS DIGITALT BARNSKYDD?

Det finns miljontals gratis porrsajter på internet som ligger helt öppet för alla oavsett ålder. 

Barn är i genomsnitt 12-13 år när de börjar söka själva efter porr enligt svensk forskning. 

Det är även vanligt att barn exponeras ofrivilligt för porr när de är ännu yngre bl.a. genom att en kompis eller ett äldre syskon visar. 

Det är vanligt att mainstreamporren innehåller förnedring och fysisk aggression som stryptag och ”gagging”, den anspelar även ofta på incest. 

På grund av lättillgängligheten har porren blivit många barns primära sexualundervisning, ibland den enda. Det händer även att barn utsätter andra barn för handlingar de lär sig i porren.

Citaten ovan är hämtat från https://www.porrfribarndom.se

Pornhub

Citat från SVD 2023-03-30 "Porrsajten Pornhub är i dag en av världens största hemsidor." 

"Med sina 3,5 miljarder visningar i månaden är Pornhub i dag större än Netflix, Amazon och Tiktok, och således en av världen absolut mest besökta webbplatser"

"Samtalet ska inte sluta med porrfilter. Det ska börja med porrfilter." 

För trots att dialog är det allra viktigaste ska inte små barn ha tillgång till eller råka ramla in på porr under skoltid. 

Vi kan inte alltid ha fri lek i skolan och tänka att samtal räcker för att hindra dom från att dricka alkohol, röka, titta på porr eller mobba varann. 

Filter och förbud må vara en tråkig utväg, men är ändå nödvändigt. Låt samtalet börja där!

"Porrfilter och förbud må vara en tråkig utväg – men är nödvändigt" Citaten är från Aftonbladet LINNÉA CLAESON 2018-02-15

"Porrfilter behövs i skolmiljön" Se inslag från TV4-Nyhetsmorgon 2018-01-15 Kräver porrfilter i förskolan – "porr dyker upp på youtube"

"Barn ser våldsporr i skolan - majoritet i riksdagen för porrfilter" Läs mer på TV4

"Så påverkas barnens vardag av pornografin" Läs mera på SVT   

"Porren är vanligaste drogen i kyrkan" Läs mera på DAGEN

Det tycker vi är bra, men det behövs så mycket mera än bara ett webbfilter som blockerar, se mera information nedan

"Harry blev porrberoende som barn – efterlyser filter och kritiska samtal" Se inslag från TV4-Nyhetsmorgon 2020-01-17

Allt i ett föräldrakontroll

Över 6 miljoner föräldrar litar på Qustodios verktyg för föräldrakontroll för att hålla sina barns skärmtid säker och balanserad på varje enhet. 

Ni som föräldrar har nu möjlighet att helt gratis använda ett kontot för att skydda era barn.

Det finns även köpversioner med med flera funktioner.

Det finns inget 100% skydd men Qustodio minskar risken att yngre barn exponeras för sajter med bl.a. våld och porr som idag ofta är mycket grov idag, med strypsex, övervåld och olika förnedring. 

Alla barnskydd ska självklart alltid kombineras med samtal anpassade till barnets ålder.

Eleverna tar sig ifrån skolan även under skoltid!

Vi får ofta samtal från rektorer som berättar att deras elever lämnar skolan under rasterna för att besöka t.ex. en galleria där de kan surfa fritt.... Smoothwall ser till att eran utrustning alltid har ett aktivt vuxenfilter / webbfilter oavsett var eleven befinner sig. Självklart kan man ha olika regler i skolan och utanför skolan. 

Testa ert befintliga webbfilter

Ett webbfilter måste titta på allt innehåll och ej bara på domänen, då missar man allt innehåll som kan finnas på olika sociala medier och bloggar etc. Eleverna hittar ofta snabba sätt att komma runt webbfilter som t.ex. bara tittar på Engelska ord som brukar förekomma på vuxensidor.

Det viktigaste är att de verkligen fungerar på den Svenska marknaden, så de ej överblockerar eller underblockerar. 

Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden med webbfilter sedan 2002.

Testa ert befintliga webbfilter genom att besöka: 

https://www.liveukrainian.com den domänen borde klassas som "Adult" alternativt "Porn". (Datingsida med lättklädda) 

Testa nu att besöka samma sida, men genom att använda Google översättnings sida från Engelska till Svenska:

https://www-liveukrainian-com.translate.goog/?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=wapp

Om ni nu kan läsa och se innehållet på Svenska fungerar ert befintliga webbfilter inte så bra....

Det är ingen bra lösning att bara spärra https://translate.google.se man måste också spärra alla Googles landsdomäner t.ex. https://translate.google.dk etc.

Sedan bör ju Google översättning finnas tillgängligt i alla skolor för undervisningens skull.

Exemplet ovan är bara ett av alla sätt som eleverna använder för att kringgå enklare webbfilter, sättet att komma förbi filter enligt ovan, är dock så välkänd att vi valt att visa hur eleverna enkelt går förbi många webbfilter.

Idag spärrar Google Translate en del webbsidor men det finns många andra som inte gör det ännu som t.ex. https://www.worldlingo.com

Testa att göra en webbsökning på både Google och Bing på "handla droger online" och testa om länkarna blir spärrade som droger. Tyvärr börjar det bli väldigt vanligt att dessa sidor är på Svenska och då hittas de ofta inte av våra konkurrenter. 

Beställningen betalas ofta med Bitcoins men det finns ofta bra beskrivningar hur man skaffar Bitcoins via Swish. 

Leveransen sker ofta via vanliga kuvert från Sverige med ett frimärke.


Testa också om ert webbfilter blockerar olika proxytjänster t.ex.  https://de.hideproxy.me   https://www.proxysite.com  

Blockerar er brandvägg VPN och andra portar? 

Det finns t.ex. proxytjänster som använder port 53 DNS, för att komma förbi brandväggar och webbfilter.

Använder man Smoothwall Cloud Filter har det ingen betydelse hur webbsidan kommer till användaren, det kvittar om den kommer via Proxy eller VPN då Smoothwall Cloud Filter läser av vad som visas på skärmen.

För att ett webbfilter skall fungera måste det titta på innehållet, samt vara anpassat för den Svenska marknaden.

Sökord och kategorin "Inappropriate/Vulgar Search Terms" 

Kategorin kommer bara att fungera, om den används i en sökmotor som det finns stöd för i Smoothwall, vilket är de flesta på marknaden.

Kategorin innehåller Engelska, Svenska och andra språk, det är enkelt att lägga till egna lokala ord. 

I en skolmiljö rekommenderar vi att ni lägger till de lokala vulgära ord för t.ex. könsorgan, men även droger brukar ha lokala namn, lyssna med er lokala Polis angående lokala drognamn.

Om man blockerar kategorin "Inappropriate/Vulgar Search Terms" så kommer även Google översättning från dessa ord att blockeras.

Det kommer dock bara stå "Översättningsfel" och detta innebär att man ej heller kan söka på dessa ord på ett annat språk som webbfiltret kanske ej har stöd för.

Kategorin är utformad för användning till barn och ungdomar där slang och olämpliga termer inte bör tillåtas sökas.

Detta hindrar också att man via olika sökmotorer hittar porr, med Svenska ord som kanske inte sökmotorn har spärrat i sin safe search.


Sökord - Söktermer av olämpliga / vulgära / svärord 

Smoothwall har en kategori som innehåller söktermer av olämpliga / vulgära / svärord som bör användas för de mindre barnen.

Vi har också listor på Svenska ord för droger m.m. som kan vara bra att blockera sökning efter. Se Sökord 

Hur AI missbrukas för att skapa bilder av sexuella övergrepp mot barn

Tyvärr kommer det många rapporter om att AI används för att skapa barnporr.

Läs en bra rapport från IWF

https://www.iwf.org.uk/about-us/why-we-exist/our-research/how-ai-is-being-abused-to-create-child-sexual-abuse-imagery/

Smoothwall filtrerar redan hos några tjänsteleverantörer 

Några av de funktioner som finns i Smoothwall innehålls modifieringar.

Detta sker genom Smoothwall manipulerar innehållet så att t.ex. safe search och Youtube Restricted Mode alltid är aktiverat oavsett användarens inställningar. 

Självklart använder Smoothwall alla möjliga funktioner som finns hos t.ex. YouTube och nästan alla sökmotorer.

Terrorism

Smoothwall kan också snabbt få ut uppdateringar om något stort händer i världen. 

T.ex. vid massakern i Nya Zeeland den 15 mars 2019, så blockerade Smoothwall sidor som innehåll videon som attentats mannen filmat under dådet.

Smoothwall stoppade också möjlighet att hitta kopior av filmen genom att spärra vissa sökord. 

Uppdateringen var klar ca 9.30 Svensk tid. 

Självklart blockerades bara innehållet för de som valt att blockera kategorin "Terrorism" vilket vi får hoppas att alla våra kunder gör.

Barnporr

Vad Smoothwall gör för att begränsa spridningen av barnporr

Smoothwall spärrar barnpornografiskt material innan det har tagits bort ifrån webbservrarna, dessa URL-listor får man bl.a. från IWF - Internet Watch Foundation.

Smoothwall hjälper till att finansiera IWF's verksamhet med över 100 000 kronor/år.

Smoothwall själva rapporterar allt barnporr material de hittar, samt de uppmanar alla andra att så snabbt som möjligt rapportera alla fynd. direkt till IWF.

Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan började av 2000 talet.

Det betyder att webbfiltret är ordentligt anpassat för den Svenska marknaden, vilket många av våra konkurrenter inte är. 

Detta betyder att Smoothwall vet om det är en Svensk nyhetssida eller om det är en svensk utbildningssidan för sexualkunskap. 

Smoothwall har också möjlighet att t.ex. blockera en sökning på vulgära Svenska ord.

Jämför gärna Smoothwall med andra produkter i en riktig Svensk miljö.

Smoothwall Filter

Blockeringssidor med hänvisning till bra material

En av alla funktioner i Smoothwall är att man kan ha olika blockeringssidor för olika åldrar/klasser. Block sida

Ett exempel är blockeringen för pornografi. Där man för de mindre eleverna F-3 har en blockeringssida som kanske säger: ”Oj, nu blev det fel. Tryck på tillbaka tangenten.

För eleverna i 4-6 kan man ha en blockeringssida där man kanske säger: ”Hej, du håll på att gå in på en sida med pornografi om det var fel så tryck på tillbaka tangenten. Om du har frågar om sex och samlevnad finns mera informera på dessa sidor

För de äldre elever kan man ha flera länkar samt kanske även ange att skolsköterskan finns tillgänglig för frågor m.m.

Ovanstående kan också vara bra att införa när det gäller droger och alkohol m.m.

Smoothwall rekommenderar också att inte ha allt för hårda spärrar på skolans datorer och trådlösa nät, för då använder eleverna istället sina mobiler med 4G.Det är bättre att alla elever istället använder skolans Internet hela tiden, för då är det mycket lättare att fånga upp elever som mår dåligt eller söker efter droger m.m.

Med hjälp av Smoothwall  Safeguardning kan man förhoppningsvis fånga upp dessa elever innan det är försent. 

Pornografi fri skola med Smoothwall

Vad som skiljer Smoothwall från många andra webbfilter:

Smoothwall

Teknik

Autentisering

Rapporter

BYOD

När eleven är hemma

Om ni behöver ännu mera skydd t.ex. vid Internat så har Smoothwall utvecklat Smoothwall Monitor som är en keylogger som även tar bilder av skärmens innehåll, bevakas av er eller utbildad personal.

Smoothwall så mycket mer än bara ett vuxenfilter.....

Media om pornografi i skolan

Några exempel på allt som skrivits om pornografi i skolan

"Inför porrfilter i alla skolor och förskolor" https://www.expressen.se/debatt/till-skolan-gar-man-for-att-lara-inte-porrsurfa/

"Utbildningsministern reagerar på porrfiltret" https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fridolin-mp-reagerar-pa-porrfiltret

"Barns första möte med porr är ofta på skoldatorn" https://www.hd.se/2016-10-24/barns-forsta-mote-med-porr-ar-ofta-pa-skoldatorn

"Porr är en vardaglig grej för pojkar” https://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/05/porr-ar-en-vardaglig-grej-pojkar

"Elever tittar på porr på skoltid – förälder vill införa filter" http://www.op.se/jamtland/ostersund/elever-tittar-pa-porr-pa-skoltid-foralder-vill-infora-filter

"Elever såg porr på skoldator" http://www.dt.se/allmant/dalarna/elever-sag-porr-pa-skoldator

"Porrsurfande skolbarn väcker upprörda känslor" http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/porrsurfande-skolbarn-vacker-upprorda-kanslor/repdpnpku!xvgz7U1BBuEBlezjqQPS2w/

"Vi behöver sammanfattningsvis samtal, samtal, samtal – och filter! 

Att ge barnen mobiler, surfplattor och datorer utan filter är lite som att sätta in sprit bredvid mjölkmaskinerna i matsalen och hoppas att ingen provar."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/vmrvz4/porrfilter-och-forbud-ma-vara-en-trakig-utvag--men-ar-nodvandigt

Video

"Barn ser våldsporr i skolan - majoritet i riksdagen för porrfilter" http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/barn-ser-v%C3%A5ldsporr-i-skolan-majoritet-i-riksdagen-f%C3%B6r-porrfilter-3953935

Kräver porrfilter i förskolan – "porr dyker upp på youtube" http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/kr%C3%A4ver-porrfilter-i-f%C3%B6rskolan-porr-dyker-upp-p%C3%A5-youtube-3951815

Övrigt som rör pornografi i media:

"Sexövergrepp på barn sprids på Facebook" http://anvandarna.story.aftonbladet.se/chapter/sexuella-overgrepp-mot-barn-sprids-pa-facebook/

Svenska Dagbladet och Aftonbladet har gjort en hel serie som heter Användarna (Även skolans personal bör ha webbfilter)

I spåren av miljontals nedladdningar kan Svenska Dagbladet och Aftonbladets granskning avslöja 72 svenska män som laddat ner sexuella övergrepp mot barn på nätet. I en unik kartläggning, den största i sitt slag i Sverige, har vi spårat och konfronterat 33 av männen. https://www.svd.se/om/anvandarna

Nödvändigt skydd

Dynamiskt innehålls Analys

Smoothwall’s Dynamic Content Analysis™ teknik undersöker inte bara innehållet, utan sammanhang och konstruktionen av varje webbsida. Områden identifieras och klassificeras av en bråkdel av en sekund, och kan flexibelt blockeras eller tillåtas beroende på vilken typ av innehåll, användare, eller tidpunkt. 

De olika kategorierna hämtar också innehåll, från Internet Watch Foundation (IWF) databas dagligen.

Detta händer under 1 minut på Internet!

Som ni ser händer det mycket på en minut, därför kan man inte bara förlita sig på ett URL-filter.

Smoothwall Online Safety Zone

Smoothwall har samarbete med erkända säkerhets- och online-säkerhetsleverantörer för att ge er vår nya online säkerhetszon, en plats där vi kan ge lärare, föräldrar eller vårdnadshavare och barn aktuella resurser, expertråd, vägledning och information om hur man är smart och säker på nätet.

Smoothwall gör mer än bara webbfiltrering och internetskydd till skolor, högskolor och utbildningsorganisationer över hela världen, vi bryr oss om barns säkerhet och välbefinnande överallt.

Smoothwall levererar mycket noggranna resultat från realtidsfiltrering, med hjälp av Dynamic Content Analysis™ .

Smoothwall undersöker innehåll, sammanhang och konstruktion av varje begärd webbsida. 

Allt oönskat material (inklusive anonyma proxies och online spel) kan upptäckas och blockeras, utan att störa inlärningsbaserade webbresurser.

Sociala medier, fildelning och andra möjliga distraktioner kan blockeras helt, eller hanteras effektivt i innehållsfiltret.

Läs mera om vårt innehållsfilter

Läs mera om Smoothwall innehålls modifieringar.

Tag dialog med era skolbarn om Internetsäkert samt pornografi på Internet

Smoothwall Filter case study - Frederick Gough School