Smoothwall Cloud filter

Molnfiltret som är 100 % i realtid, hela tiden! 

Skydda elever i skolan, hemma och överallt däremellan.

Smoothwall Cloud Reporting och Cloud Filter ingår i licensen

Smoothwall Cloud Filter Product Brochure swe.pdf

Smoothwall Cloud Filter

Öka klient skyddet

Filtrera era enheter i och utanför ert vanliga nätverk.

Det är era datorer, så webbfiltret bör alltid följa med datorn.

Snabbare installation

Dra fördel av snabbare och enklare installation samt mer robust användarautentisering.

Full rapportering av händelser

Rapporterar all data och skapar på så sätt en bild runt olika händelser

Säker och snabb internetuppkoppling

Då ni ej är beroende av att trafiken sändes till er lokala Smoothwall eller någon moln tjänst.

Detta minskar riskerna med ev. hårdvarufel eller driftstörningar på Internet, trafiken går direkt till de olika webbadresserna.

Förenklad innehållsfiltrering

Uppnå realtids innehållsfiltrering utan komplexiteten hos man-i-mitten-dekryptering, certifikat eller undantag.

Detta gör att t.ex. olika appar som idag använder egna certifikat (pinning certificate) för att skydda mot man-i-mitten, troligen också kommer att fungera. Man behöver ej heller göra undantag för webbsidor som är felkonstruerade och ej fungerar bra med Proxy. 

Fullständig användarsynlighet

Uppnå fullständig användarsynlighet med enkel autentisering av all trafik och alla användare.

Google och Azure Active Directory-integration

Användargränssnitt

Användarupplevelsen har förbättras med en renare, enklare och mer strömlinjeformat användargränssnitt. 

Regel hantering är snabbare. Allt synkroniseras åt båda hållen om ni har en lokal Smoothwall.

 Film Smoothwall Cloud Filter Webinar

Smoothwall Cloud Filter Product Brochure swe.pdf