Webbfilter i skolan

Ju smartare deras digitala värld blir, desto säkrare gör vi den.

Smoothwall utvecklar tekniken och lösningarna som är avgörande för ungdomars säkerhet och välbefinnande online.

Med Smoothwall Cloud Filter sitter själva webbfiltret i klienten och fungerar oavsett var eleven är. Eleven kan ej koppla sig förbi webbfiltret om det är rätt uppsatt. 

Med Smoothwall Classroom Manager återtar lärarna kontrollen under lektionerna

Föräldrakontroll och webbfilter till barnens privata enheter! Utan kostnad!

Läs mera om det under Qustodio

Smoothwall är så mycket mera än bara ett webbfilter

Låt läraren ha full kontroll i klassrummet

Låt era lärare stänga av Internet vid t.ex. prov och genomgångar.

Ser till att alla elever snabbt hittar till rätt URL

Stäng ned webbsidor som ej har med utbildningen att göra.

En av de viktigast funktionerna i skolan är att hitta de elever som mår dåligt och kanske söker efter droger eller hur man kan självskada sig.

Därför skapade Smoothwall Safeguardning som ger er larm via SMS och/eller e-post om något allvarligt händer.  

Ni kan själv lägga till egna sökord och fraser samt domäner/URLer i Safeguardning.

Några viktiga funktionerna med Smoothwall

Webbfiltret från Smoothwall fungerar också när man är utanför skolan

Webbfiltret från Smoothwall fungerar även med användarnas egna telefoner, plattor och datorer. Vi kallar funktionen BYOD.

Se till att alla era användare använder SafeSearch överallt. Vi kallar funktionen -Content modifications.

Ni kan ha olika regler baserat på vilken klass de går i och även ner på individnivå

Ni kan tillåta tillgång till t.ex. Netflix baserat på var eleven är samt även vilken tid på dygnet

Använd YouTube på ett säkert sätt i er undervisning

För de mindre barnen rekommenderar vi er att bara använda er av videofilmer ni har godkänt. Ni kan ha olika filmer i varje klass... Smoothwall har skapat en beskrivning hur ni gör, som ni hittar här

Läs mera om Youtube 

Språkstöd i Smoothwall

Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan 2002, detta innebär dels att Smoothwall har ett väldigt bra Domän/URL register för den Svenska marknaden och känner väl till t.ex. UMO, RFSU, Mind så att de blir rätt klassade.

Även om Svenska och Engelska kommer att vara majoriteten av innehållet som används i utbildningssyfte i Sverige, är det vanligt att sökningar efter olagligt material börjar på en elevs modersmål, ofta på grund av att många webbfilter tar mindre hänsyn till detta.  Läs mera om språkstöd

Terrorism

Smoothwall kan också snabbt få ut uppdateringar om något stort händer i världen

T.ex. vid massakern i Nya Zeeland den 15 mars 2019, så blockerade Smoothwall sidor som innehåll videon som attentats mannen filmat under dådet.

Smoothwall stoppade också möjlighet att hitta kopior av den genom att spärra vissa sökord. Uppdateringen var klar ca 9.30 Svensk tid.

Självklart blockerades bara innehållet för de som valt att blockera kategorin "Terrorism" vilket vi får hoppas att alla våra kunder gör.

Hur man kan använda Smoothwall Filter i en skolmiljö

Detta gäller för alla åldrar

Innan börjar med olika filter bör ni titta på vilka olika kategorier som finns samt vilka Innehålls modifieringar som ni kan använda.  

I skolmiljöer bör man alltid blockera dessa kategori grupper: "Legal & Liability Issues", "Adult Themes", (här bör man nog ej blockera alla kategorier för de äldre eleverna) "Malware and Hacking"

Innehålls modifieringar bör man alltid använda med minst dessa aktiverat i skolmiljöer "Force SafeSearch", "YouTube SafetyMode cookie" samt "Vimeo: Force Mature Content Filter" m.m.

Ni bör också fundera på att blockera annonser se Ad Blocker som ofta kan leda till porrsidor även om de utger sig att vara en dating sida.

Ni bör också fundera på hur nu använder Youtube i undervisningen, ni kanske bara ska tillåta vissa filmer och blockera annonser? Läs mera om YouTube i undervisningen.

Ni bör spärra olika sociala medier eller hela kategorin, innan eleverna har nått den åldersgräns som krävs, tidstyrning kan också vara lämpligt samt att vissa kanske ska förbjudas helt som t.ex. Yubo?

Ni bör också fundera hur ni ska göra med de större online butikerna som Amazon, Aliexpress, Blocket, CDON, eBay etc. en del av dessa sidor har material som kanske ej ska visas för yngre elever, även tidsstyrning kan vara aktuellt för de äldre eleverna. 

Läs mera om hur ni kan använda sökord vi har även listor på URL som ni kanske vill lägga till i Safeguarding Larm så ni får larm om man t.ex. söker efter olika sorters hjälp för t.ex. droger och självmordstankar. 

Vi kan också bistå med Svenska ord som kan vara bra för att blockera t.ex. sökningar efter lustgas, vape m.m. 

Nedan finner ni några tips på hur man kan använda Smoothwall i skolan för elever i olika åldrar.

Hur kan ni använda de olika funktionerna Smoothwall, för elever i olika åldrar?

Förskola, lågstadiet och mellanstadiet 

Elever har idag från redan tidig ålder, en fördjupad förståelse för hur internet fungerar. 

En prioritet är, att hålla dem säkra från de hot som de lätt snubblar över när de surfar på webben. Vi tycker att det bra att blocker annonser, de de kan leda till dåliga saker...

Ni bör spärra olika sociala medier eller hela kategorin, innan eleverna har nått den åldersgräns som krävs, t.ex. så har facebook, Instagram, Snapchat och Yubo 13 år, Twitter har 12 år, Tik Tok har 13 år samt andra begränsningar och WhatsApp har 16 år. Kontrollera själv vad som gäller idag!

När det gäller Youtube rekommenderar vi att bara tillåta godkända filmer samt stänga av kommentarer och annonser.

Självklart ställer ni in så att safesearch används.

Vi rekommenderar också att blockera sexualundervisning för de lägre åldrarna.

Även till synes oskyldiga webbplatser kan utgöra hot, om sidorna inte filtreras på rätt sätt. 

Internet utan filter kan skapa stora problem för yngre elever.

För förskolan och de lägre klasserna kan man ställa in webbfiltret, så att bara av er godkända webbsidor är tillåtna.

Ni kan låta era lärare stänga av Internet i sin klass vid genomgångar och prov samt se till att alla elever snabbt hittar till rätt URL.

Smoothwall är enkelt att implementera, en gång installerat, sedan fungerar det i bakgrunden och ser till att innehållet på Internet filtreras, med hjälp av vårt innehållsmedvetna webbfilter, så att era elever inte utsätts för oönskat material.

Webbfiltret fungerar i era enheter även när eleven är utanför skolan. Smoothwall Cloud Filter

Webbfiltret fungerar även för Chromebooks och Ipad utöver Windows och Apple-datorer

Högstadiet

Högstadiets elever är sårbara för hot på nätet. 

Oron är inte längre bara att hålla skadligt innehåll utom räckhåll, utan att undervisa eleverna till att inte missbruka Internet och se till att de inte utforskar den mörkare sidan av Internet. 

Skydda elever mot Internethot såsom radikalisering, grooming och mobbning är sannolikt ett stort problem, vilket är anledningen till Smoothwall har utvecklat en lösning för att hjälpa er. Vi kallar lösningen för Safeguarding 

Ni kan låta era lärare stänga av Internet i sin klass vid genomgångar och prov samt se till att alla elever snabbt hittar till rätt URL.

Ni kan stänga av möjligheten att skriva "posta" kommentarer och inlägg på olika sociala medier som t.ex. facebook vi kallar denna funktion innehållsmodifiering  ni kan även styra dessa modifieringar på tid samt var. 

Det kan vara bra att stänga av annonser se Ad blocker

Ni kan även spärra möjligheten att söka på vissa ord. Smoothwall har en färdig lista över vulgära ord, det är enkelt att komplettera med egna sökord. Kontakta gärna eran lokal Polis för att få reda på vad olika droger kallas, då de ofta har helt lokala namn.

Ni kan i Smoothwall se vad era elever söker efter på Internet och enkelt anpassa er undervisning, till det som är aktuellt just nu för eleverna.

I Smoothwall finns möjligheten att ha många olika blockeringssidor med olika information. Kanske tillåter ni inte vanliga spel, medans vissa spel är godkända t.ex. matematiska spel. Varför inte information och länkar till t.ex. skolsköterskan och RFSU, om man har frågor om sex och samlevnad.


Tänk på att vissa sociala medier har höga åldersgränser t.ex. WhatsApp har 16 år. Kontrollera själv vad som gäller idag!

Read only kan också var bra att använda åtminstone under skoltid. 

Webbfiltret fungerar i era enheter även när eleven är utanför skolan. Smoothwall Cloud Filter

Ni kan med Time Quotas och Time Slots styra användandet av tiden samt när det ska vara tillåtet med strömningstjänster som Netflix och sociala nätverk som Facebook. 

Ni vill ha ännu mera kontroll över vilka applikationer ni skall tillåta och förbjuda, här finns lösningen med Application-control.

Eleverna letar funktioner för att komma förbi ert webbfilter. Smoothwall stoppar lätt lätt dessa olika sätt, genom att titta på https trafik samt spärra olika proxy och VPN tjänster. Har ni Cloud Filter sitter själva filtret i enheten och kan ej gås förbi om ni har satt upp den rätt.

Det finns möjlighet att låta era lärare stänga av en enskild elevs Internet under en bestämd tid, vi en portal. Denna funktion kan användas t.ex. om en elev kommer för sent till lektionen. Eleven kan då t.ex. hänvisas till biblioteket där det finns "öppna datorer" som dock ej tillåter sociala medier och film etc.  

Smoothwall är enkelt att implementera, en gång installerat, sedan fungerar det i bakgrunden och ser till att innehållet på Internet filtreras, med hjälp av vårt innehållsmedvetna webbfilter, så att era elever inte utsätts för oönskat material.

Gymnasieutbildning

Gymnasieungdomar 16 +, så har ni nya frågor att ta itu med. 

Unga vuxna bör tillåtas mer frihet och flexibilitet, samtidigt som ni fortfarande har en omsorgsplikt för alla vad som gäller i er skola. 

Era skyldigheter flyttas bort från att blockera känsligt innehåll och i stället ge vägledning och stöd till tonåringar och unga vuxna.

Med Smoothwall kan ni övervaka beteendet, samt minska mängden blockerade kategorier för mer frihet på nätet. 

Ni kan med Time Quotas och Time Slots styra användandet av tiden samt när det ska vara tillåtet med strömningstjänster som Netflix och sociala nätverk som Facebook. 

Ni kan låta era lärare stänga av Internet i sin klass vid genomgångar och prov samt se till att alla elever snabbt hittar till rätt URL.

I Smoothwall finns möjligheten att ha många olika blockeringssidor med olika information. Kanske tillåter ni inte vanliga spel, medans vissa spel är godkända t.ex. matematiska spel. 

Ni kan släppa många olika kategorier som t.ex. sociala medier de bevakas fortfarande mot de kategorier när har spärrade. 

Att skydda elever mot Internethot såsom radikalisering, grooming och mobbning är idag ett stort problem, Smoothwall har utvecklat en lösning för att hjälpa er. Vi kallar lösningen för Safeguarding 

Ni kan i Smoothwall se vad era elever söker efter på Internet och eventuellt anpassa er undervisning till det som är aktuellt just nu för eleverna.

Smoothwall är enkelt att implementera, en gång installerat, sedan fungerar det i bakgrunden och ser till att innehållet på Internet filtreras, med hjälp av vårt innehållsmedvetna webbfilter, så att era elever inte utsätts för oönskat material.

Eleverna börjar kanske också leta funktioner för att komma förbi ert webbfilter. Smoothwall stoppa lätt lätt dessa olika sätt, genom att titta på https trafik samt spärra olika proxy och VPN tjänster.

Webbfiltret fungerar i era enheter även när eleven är utanför skolan. Smoothwall Cloud Filter

Internatskolor

Att ge en hemliknande upplevelse för Internat studenter och samtidigt ha en omsorgsplikt kan vara en svår uppgift för Internatskolor.

Smoothwall ger er ett verktyg som kan ändras från dag till natt, vilket ger olika nivåer av tillgång och kontroll, baserat på tid på dygnet. 

Ni behöver ett bra skydd för studenter mot Internethot såsom radikalisering, grooming och mobbning, samt att se till att eleverna ej funderar på självskada, vilket är anledningen till Smoothwall har utvecklat en lösning för att hjälpa er. Vi kallar lösningen för Safeguarding

Smoothwall har även en produkt Smoothwall Monitor som tittar på allt vad eleven skriver och läser. 

Ni kanske vill spärra Peer-to-Peer (P2P)?

En hel del P2P användning är legitim, men en oproportionerligt stor del av trafiken över peer-nätverk som BitTorrent representerar obehörig, illegal fildelning. Filmer, musik och spel kan vara lätt tillgängliga, men att riskera både ert rykte och resurser på denna olagliga verksamhet är inte ett bra alternativ.

Vuxen utbildning

När ni har vuxna elever kan ni vara hårdare, med vad som är tillåtet i undervisningen.

Ni behöver inte förklara varför t.ex. pornografi och radikaliserings sidor är blockerade, utan bara nämna att de ej är godkända att använda enligt er AUP.

Särskola

Ni kan ange så att bara godkända webbsidor fungerar.

Det är vanligt att varje elev har sitt eget webbfilter, beroende av deras behov.

Time Quotas är också väldigt vanligt förekommande på särskolor, dels får eleven en påminnelse om tiden samt att läraren slipper ta olika diskussioner. 

Det finns även möjlighet att bevaka eleven på avstånd med Smoothwall Classroom Manager, då kan läraren släcka felaktiga sidor samt öppna bra sidor.  

Mindre skolor

Självklart gäller ovanstående rekommendationer även för er med mindre skolor.

Ni kanske inte har en egen IT-tekniker?

Smoothwall stöder Chromebooks autentisering via Google for Education, vilket gör att ni inte behöver ha ett AD eller annan inloggnings server.

Smoothwall stöder autentisering via t.ex. Azure AD. Ni kan även lägga upp era elever lokalt i Smoothwall.

Om ni inte vill ha Smoothwall installerad lokalt hos er, så finns möjligheten att installera Smoothwall i molnet. Smoothwall Cloud Filter

Smoothwall - så mycket mer än ett webbfilter

Smoothwall vill gå ifrån att bara blockera webbsidor till att vi vuxna utbildar eleverna till vad som är rätt och fel även på Internet.

Smoothwall Classroom Manager

Låt era lärare stänga av Internet vid t.ex. prov och genomgångar. Ser till att alla elever snabbt hittar till rätt URL

Stäng ned webbsidor som ej har med utbildningen att göra.

Smoothwall Cloud Filter

Webbfiltreringen sker i deras enhet oavsett var de befinner sig.

Smoothwall Monitor

Ser allt vad eleven gör på sin enhet. Främst för Internat. 

Smoothwall Safeguarding

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor, utbildningsinstitutioner och företag med sin Internet-säkerhet

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som kan gå till t.ex. skolsköterskan eller annan berörd personal. 

Rapporten innehåller även webbtrafiken som har skett innan och efter, samt listar de specifika sökorden eleven har använt. Detta för att kunna säkerställa att eleven inte bara hamnade på en webbsida via någon länk, utan att eleven aktivt försökt hitta information om narkotika.

Olika rapporter

Få den verkliga historien om användarnas webbvanor - och vart er bandbredd tar vägen.

Det finns även en rapport med de olika sökord, som har används, vilket gör det möjligt att ingripande för problematiskt beteende.

Time Slots Tidsstyrning för användandet av Internet

Time Quotas Tid kvot för användandet av Internet

Användarportal

Låt era lärare stänga av Internet för de klasser och klassrum som de undervisar i. Titta även på Smoothwall Classroom Manager.

Möjlighet för lärare att stänga av Internet för de som missköter sig.

Smoothwall Filter case study - Frederick Gough School