Reverse proxy

Omvänd proxy

Med Reverse proxy kan ni styra förfrågningar från Internet och vidarebefordra dem till servrar i ett internt nätverk

Den omvända proxytjänsten:

• Ger möjlighet att styra flera HTTP och HTTPS platser till var och en av era interna servrar.

• Ger möjlighet att publicera Microsoft Exchange-tjänster såsom Outlook Web Access (OWA) och Outlook Anywhere (tidigare RPC över HTTPS)

• Övervakar trafik som passerar genom den omvända proxyservern

• Ökar prestandan på era webbservar genom SSL avlastning

• Förbättrar webbserver säkerhet med Intrusion Prevention System (IPS)