BYOD

Tag med er egen dator, mobil eller platta  - BYOD -

- Bring your own device- BYOD - som det skall vara    

BYOD Single Sign-On är en Smoothwall innovation som gör det möjligt att autentisera era Wi-Fi-användare direkt, då de ansluter till ert nätverk.

- inget behov av portaler, och inget behov av att skriva in autentiseringsuppgifter varje gång ni ansluter till nätverket!

Smoothwall BYOD har nu fullt stöd för Multi-Tenant Managed Services (MTMS) distributioner.

Smoothwall gör det enkelt att använda https:  filtrering för BYOD, användaren hämtar certifikatet och får instruktioner hur det skall installeras.

Autentisering med BYOD - Bring your own device

Använd RADIUS för att tillåta användare att ansluta och autentisera sina egna trådlösa enheter till ert Smoothwall nätverk.

Using RADIUS accounting to allow users to connect and authenticate their own wireless devices to the network.

De tre sätten att använda BYOD i Smoothwall

Smoothwall ger DHCP, autentisering och inloggningstjänster

I detta läge Smoothwall är konfigurerad som RADIUS-servern som tar emot autentisering, auktorisation och inloggningen från nätverksåtkomstservern (AP). 

Smoothwall ansluter sedan till en Active Directory-server för att utföra användarverifiering. 

Smoothwall fungerar som DHCP-server.

Det som krävs att få detta att fungera, är att man har ett AD kopplat mot Smoothwall (tar ca 5 min att ordna).

Att AP’n har stöd för WPA-Enterprise (vilket de flesta har).

Att Smoothwall är DHCP på det trådlösa nätet.

Med Windows 7 måste ett cert installeras manuellt, Windows 8 och nyare fungerar på en gång.

De flesta andra klienterna fungerar oftast, utan att man manuellt måste installera ett cert.  

Smoothwall tillhandahåller endast inloggningstjänster

I detta läge. Användarautentisering delegerat till den trådlösa åtkomstnätverksservern, med hjälp av Smoothwall som RADIUS-server för att ta emot inloggnings förfrågningar som loggar användaren på och av nätverket.

Smoothwall ger autentisering och inloggningstjänster

I detta läge. Smoothwall autentiserar användaren, och tillåter dem i det trådlösa nätverket. 

DHCP sköts av nätverksåtkomstservern.

Gränssnittet i BYOD 

Lägg till en AP (RADIUS klient)

Lägg till en RADIUS server

Webbfilter för BYOD utanför ert nätverk