User portal

Om det är någon användare skall ha en annan funktion,eller tillhöra en annan grupp, är det enkelt att administrera.

Det går att använda Tvåfaktorautentisering (2FA) för att komma åt portalen i Smoothwall.

User portal - Användarportal

Användarportalen i Smoothwall

Det är enkelt att skapa många olika portaler för olika användargrupper.

Alla användare skall kanske kunna ladda ner SSL VPN, men bara vissa skall kunna se rapporter m.m.

Funktioner

Dessa funktioner finns för val till de olika grupperna Smoothwall portalen.

 • Olika välkommen texter

 • SSL VPN klient nerladdning

 • Policy testare

 • Tillåt användaren att sända blockering/avblockering förfrågan

 • Tillfälligt förbjuda användare att använda Internet (Vissa sidor kan fortfarande vara tillåtna)

 • Avgör vilka grupper användaren kan stänga av Internet för

 • Avgör vilka rapporter som skall visas samt vilka användaren själv får ta fram

 • Avgör om användaren skall kunna ändra filtreringslistor

 • Avgör om användaren skall kunna ändra inställningarna för Bandwidth Management

 • Avgör om användaren skall kunna se Safguarding rapporter

För skolor

Vid nationella prov kan man stänga av Internet för de klasser som berörs.

Detta görs antingen via Portalen eller via Tidsstyrning

Finns provet på Internet så godkänner man trafik till dessa domäner/webbadresser.

Stänga av Internet vid prov och genomgångar för endast en klass eller klassrum

 • Låt era lärare stänga av Internet för de klasser och klassrum som de undervisar i

 • Låt era lärare stänga av Internet för de som missköter sig*

 • Låt era lärare ta del av rapporter som de kan ha nytta av i undervisningen, som t.ex. vad söker eleverna efter för information på Internet (aktuella händelser etc,)

 • Låt era lärare sända URL blockering / avblockerings förfrågningar

* Några skolor stänger av Internet för elever en viss tid, för de som t.ex.kommer försent till lektionerna. Eleven kan fortfarande nå bra utbildningsmaterial, men inte sociale medier etc.

Hantera webbfilter

Låt era lärare hantera webbfiltret för de klasser de undervisar,

Smoothwall Safeguarding

Låt era lärare ta del av Safguarding rapporter

Inloggning

Era användare använder bara hostnamnet på er Smoothwall installation /portal

De loggar in med sitt vanliga användarnamn och lösenord.