Read Only

Smoothwall har skapat Read Only för olika webbsidor

Bakgrunden till detta är främst för att skolor ska kunna förhindra att kränkande texter och bilder postas på sociala medier under skoltid.

Även många företag har tyckt att deras anställda kan få läsa men behöver/ska inte själva posta något under arbetstid. 

Read Only facebook

Vår "Read Only Facebook", ger tillgång till den rikedom av information som finns på Facebook, utan möjlighet att posta statusuppdateringar, skriva på forum eller interagera. 

Read Only Twitter

Vår "Read Only Twitter", ger tillgång till information på Twitter, utan möjlighet att själv interagera. 

Read Only Wikipedia

Vår Read Only Wikipedia tillåter läsning, men inte redigering av Wikipedia. 

Med denna funktion så hindrar ni att er IP blir spärrad.

Självklart så kan ni tillåta lärare samt även enskilda elever att få redigera Wikipedia.

Använd bara den vanliga regeln "Vem".

Slå på denna funktion innan er IP blir blockad av Wikipedia.

Från Wikipedia: Blockerad?

Delade IP-adresser som nätverk vid skolor och företag eller proxyservrar blockeras ofta för vandalism vilket, tyvärr, också kan drabba oskyldiga personer på samma nätverk. 

Ni hittar alla aktuella funktioner under kategorier