Time Quotas

Tidskvot för användandet av Internet

(Fungerar ännu ej med Smoothwall Cloud Filter om de inte använder proxyn i Smoothwall Firewall)

Flexibel och delegerat ansvar

Se även Time Slots för fasta tider. 

Om man t.ex. tillåter vissa kategorier innan och efter arbetet samt på lunchen, så räknas den tiden ej in i Time Quotas.

En del skolor använder denna funktion bara för att påminna eleven hur länge de suttit och kanske spelat.

Då får eleven en påminnelse valfri tid i femminuters intervall upp till en timme.

Eleven måste då aktivt klicka popup fönstret för att komma vidare.

Bra för att bryta trender med att elever lätt fastnar på olika sidor.

Är det tillåtet att leta efter t.ex. en resa på Internet i flera timmar?   

Ni har ett redskap för detta! Smoothwall Time Quotas

Nu kan ni ge era användare en valbar tid för surfande, med minskade begränsningar som får användas under valfri tid på dygnet.

Time Quotas gör så att ni kan tillåta användaren viss frihet, under en begränsad tid, utan att ni har släppt kontrollen.

En policy som har kvotfunktion, kommer att ge användarna tillträde endast för en viss tidsperiod varje dag - en timme om dagen, till exempel. 

Detta gör att användarna kan surfa när som helst under hela dagen. Detta stödjer skiftarbetare samt de med flexibla arbetstider.

Användarnas kvottid definieras av "Quota" policy-objekt, vilket är regelbaserat, så att ni kan använda olika kvoter till enskilda användare eller autenticierade grupper. 

Kvottiden initieras av slutanvändaren, så att de vet när de börjar sin surfning. 

Användaren påminns var 10:de minut (som standard, detta är konfigurerbart) om de vill fortsätta att använda sin tilldelning av tid.

Vanliga frågor

FRÅGA       Kan kvotregler gälla för vilken webbplats eller kategori som helst?

SVAR          Ja

FRÅGA       Kan kvotregler gälla för mer än en policy?

SVAR          Ja, de kan tillämpas för så många policyer ni behöver

FRÅGA       Kan en användare ha mer än en kvot, t.ex. 1 timme för nyheter, och 1 timme för sport?

SVAR          Nej - en tidskvot per användare är det som fastställts

FRÅGA      Kan kvotregler kombineras med ”time slots”?

SVAR         Ja. Det innebär att ni kan skapa flexibla regler där surfning utanför arbetstiden inte räknas på kvottiden

FRÅGA      Kan en användare ha en "5 timmar per vecka" i kvot?

SVAR         Nej, kvoter tillämpas endast på daglig basis

FRÅGA      När nollställs en användares kvot?

SVAR        Standard klockan 4:00 lokal tid, fast tidpunkten kan konfigureras så det passar er