Autentisering

Autentisering av användare och grupper

Autentiseringstjänsten i Smoothwall är utformad för att göra det möjligt för Smoothwall att ansluta till flera katalogtjänster i syfte att:

När anslutningen till en katalogtjänst har konfigurerats hämtar Smoothwall en förteckning över de grupper som är konfigurerade i katalogen och länkar dem till tillgängliga grupper.

När grupperna har kartlagts, kan behörigheter och nätverks åtkomstbehörighet användas till webbfiltrering och utgående trafik beviljas på grundval av grupptillhörighet.

Smoothwall stöder följande katalogtjänster:

Ni kan samtidigt använda er av flera olika autentiseringstjänster, som ni även kan sortera så att Smoothwall först kontrollerar den vanligaste katalogen.

För t.ex. Smoothwall Classroom Manager behöver man ej sätta upp något i Smoothwall utan allt sköts via webben och Google Classroom. 

Autentisering av användare i Smoothwall 

Hantera allmänna autentiserings inställningar och funktioner - Managing general authentication settings and functions

Välja en lämplig autentiseringsmetod - Selecting an Appropriate Authentication Method

Det finns många olika autentiserings möjligheter i Smoothwall både för transparenta och icke-transparenta proxy, men vilken är det som är den vanligaste, och när de används de olika?

There are many authentication policies available for transparent and non-transparent policies in the Smoothwall, but which are the most common, and when are they used?

Autentisering med Active Directory

Ställa in Active Directory-autentisering service till er Smoothwall för användare och användargrupper.

Setting up the popular Active Directory authentication service to your Smoothwall for users and user groups.

Autentisering med IDex Directory 

Läs mera om IDex Directory.

Autentisering med Google

Hur man mappar en befintligt Google autentiseringstjänst till Smoothwall.

How to map an existing Google directory authentication service to your Smoothwall.

Läs mera om Google autentiseringstjänst

Läs mera om Google Chromebooks

Autentisering med BYOD - Bring your own device

Använda RADIUS för att tillåta användare att ansluta och autentisera sina egna trådlösa enheter till ert Smoothwall nätverk.

Using RADIUS accounting to allow users to connect and authenticate their own wireless devices to the network.

Ställa in autentiserings policy  - "The Who"