Safeguarding

Smoothwall Safeguarding är en larm funktion 

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Knark (t.ex. Cannabis) eller självskadebeteende  på Internet. 

Safeguarding ger då direkt larm via e-post detta larm kan även kan gå till t.ex. skolsköterskan m.m.

OBS! Själva sökningen och sidorna behöver ej blockeras om man inte vill, Safeguardning fångar dessa ändå. 

Kan vara bra att använda för kategorierna självskada och droger. 

De flesta domäner och URLer som är till stöd för personer som mår dåligt är ej med i Self Harm och ger därför ej heller larm. 

Safeguarding i Smoothwall Cloud Filter

Flera personer som ska få mail kan anges för en grupp t.ex. en klass eller årskurs.

Det finns många tjänster på Internet som skapar ett SMS med mejl innehållet, vilket kan vara bra om man snabbt vill agera.

Mailen skickas mer eller mindre direkt när något triggat larmet.

Safeguarding i Smoothwall Firewall

Om man använder Smoothwall Cloud Filter kan man låta eposten gå från den tjänsten.

Rapporten innehåller även webbtrafiken som har skett innan och efter samt listar också de specifika sökorden eleven har använt. 

Detta för att kunna säkerställa att elev inte bara hamnade på en webbsida via någon länk, utan att eleven aktivt försökt hitta information om narkotika.

Smoothwall fortsätter att utveckla och förbättra dessa Safeguarding rapporter och olika funktioner, då man efter samtal med skolor konstaterat att denna typ av verktyg verkligen behövs.

Man kan undantaga domäner, url's samt söksträngar från att bli rapporterade igen i Safeguarding rapporten.

Dessa undantag rapporteras också tillbaka till vårt kategoriserings team för att granska att förbättra noggrannheten av Safeguarding rapporten.

Det går att bevaka enskilda person och få rapport mejl om de bryter mot uppsatt bevakning. 

Det går att få e-post eller SMS direkt då något händer. Läs mera längre ner på sidan.

Man kan få rapporter per användargrupp, specificera datum, skriva ut eller exportera rapporterna till pdf, nu visas YouTube-videonamn och webbplatsens titel samt upptill 500  e-post varningsgrupper. Läs mera längre ner på sidan.

Det är väldigt lätt att lägga till egna sökord eller meningar till de befintliga kategorierna 

Dock måste man vara försiktig så att det blir rätt.

Detta står i hjälpen för Smoothwall Cloud Filter:

Enter a word or a set of words to make a phrase. Be careful that the phrase isn't too specific so that similar variations are still picked up by the software.

Good Phrase Example: "Kill Myself"

Bad Phrase Example: "How To Kill Myself" - This is too specific and wont pick up on things such as "How 2 Kill Myself".

Good Word Example: "Cocaine"

Bad Word Example: "Breast" - This is too ambiguous as this could mean chicken breast, "Killer" - they could want to search Killer Whales.

It's best to avoid adding letter combination search terms as much as possible as they can often cause unintended blocks on the network.

Good Letter Combination Example: "Piratebay" - This Letter combination would match "Piratebay.com", "Piratebay.xyz" and any other combinations that may be entered.

Bad Letter Combination Example: "Sex" - This letter combination would flag any words that contain this letter combination. E.G. Essex, Sussex.

Smoothwall kan inte lägga till alla ord man kanske skulle vilja, då de innebär något helt annat på ett annat språk.

T.ex. det Svenska ordet slut på Engelska betyder slampa och ingår därför i kategorin "Inappropriate/Vulgar Search Terms" vilken vi rekommenderar vara på slagen för lägre åldrar. Det brukar inte vara något problem då vi ofta inte söker på bara slut utan t.ex. slutet, sluta vilket ej blir spärrade.

Vi kan hjälpa er med ett antal Svenska ord och URL ni kan lägga till för t.ex. droger, lustgas, vape samt självskada m.m. så att även dessa ger larm.

En färgkodad indikator visar allvaret i överträdelserna. Rött=Fara (Danger) Gult=Varning (Warning)

"Out of the box" finns det sju Safeguarding kategorier, detta är något som kan förändras över tiden.

Regeluppsättningar definieras oftast av flera olika webbfilter kategorier; till exempel, innefattar radikalisering i Safeguarding kategorierna terrorism och intolerans.

Safeguarding "Full repport" ordnas efter användarens brott mot Safeguarding reglerna, först listas de användarna med de mest allvarliga överträdelserna och sedan de som har många regelbrott.

Det är alltid det allvarligaste regelbrottet som visas i översikten.

Vill man veta mera om vilka sidor eleven besökt klickar man på elevens namn.  

Så här ser det ut om man klickar på en elev. I det här fallet "beth (Year 10)" vill man få mera information om ett specifikt regelbrott, klickar man på det för att se Internet trafiken runt själva regelbrottet.

I rapporten kan man klicka på en användares regelbrott, så expanders listan i syfte att inkludera alla webbhistorik med 5 minuter på vardera sidan av regelbrottet. 

Denna detaljerade rapport ger er ett sammanhang av användarens aktiviteter, detta hjälper er att avgöra om uppsåt föreligger.

Safeguarding förbättringar 

Vi har lagt till några av de mest efterfrågade funktionerna till Safeguarding inklusive filtrering som rapporter per grupp. Den här funktionen ger möjlighet att titta på en specifik användargrupps överträdelser via användargränssnitt eller portal. 

Spara tid genom att bara visa årskurser eller klass som berör respektive användare av Safeguarding.

Kör Safeguarding rapporter för specifika datumintervall

Nu kan ni se överträdelser för ett specifikt anpassat datumintervall. Perfekt för fall där ni undersöker händelser som hände tidigare än senaste månaden.

Skriv ut era Safeguarding rapporter

Skriv ut rapporter eller exportera dem som PDF för att hjälpa till med ert rapporteringsbehov. Välj att skriva ut en enskild användares överträdelser eller hela rapporten, antingen från det administrativa gränssnittet eller användarportalen.

Visa YouTube-videonamn i era Safeguarding rapporter

YouTube-videotitlar kommer nu att visas i Safeguarding rapporter, vilket tar bort flertalet av 11-siffror "jargon" -siffror. 

Användarna kommer att kunna bedöma information snabbare utan att behöva besöka YouTube för att identifiera den visade videon.

Visa webbplatsens titel snarare än URL-adressen

Om möjligt kommer URL-adressen till webbplatsen att ersättas av titeln, vilket är mer meningsfullt och lättare att förstå. Denna ökade hjälper till att tolka rapporterna utan tekniskt hjälp från en systemadministratör.

Ökat antal e-post varningsgrupper

Ökad gräns för e-post varning från 20 till 500 grupper. Perfekt för stora Smoothwall-installationer.

Video om de ny funktionerna i Safeguarding och brandväggen - Januari 2017

Med uppdateringen i  januari 2017, så kan man bevaka olika grupper samt välja om man också vill ha direkt larm via e-post och/eller SMS.

Med uppdateringen i  januari 2017, så kan man välja att dölja innehåll som är av infrastruktur karaktär på webbsidan, detta gör rapporten lättare att läsa.

Ni hittar funktionen uppe till höger "Hide web furniture".